Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Заседание на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Крумовград

Заседание на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Крумовград

         На 02.02.2018 г. от 14:00 ч. в заседателната зала на Общинска администрация се проведе отчетно събрание на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Крумовград.

            Заседанието беше открито от г-жа Неждие Акиф – заместник – кмет на община Крумовград и председател на МКБППМН. На отчетното събрание присъстваха членовете на комисията от Общинска администрация,  Дирекция „Социално  подпомагане“, Районно управление „Полиция“ – Крумовград, КСУДСР и  представители на училища. По покана на комисията, на срещата взе участие и представител на Районна прокуратура – Крумовград.

            В хода на заседанието беше представен доклад за дейността на комисията за 2017  година в изпълнение на социално-превантивната дейност на комисията и анализ на образувани и разгледани възпитателни дела.

            През годината постъпиха 24 преписки и сигнали за извършени противоправни деяния от малолетни и непълнолетни лица. Най-чести са сигналите за кражби и прояви на агресия и хулиганство. Разгледани са 18 възпитателни дела по отношение на 7 непълнолетни и 4 малолетни лица. Наложени са 17 възпитателни мерки на общо 11 извършители на противообществени прояви.

             Членовете на комисията обсъдиха и плана за изпълнение на социално-превантивната дейност през 2018  година. Програмата на комисията цели постигане на трайни резултати в превенция на рисковото поведение сред подрастващите чрез реализирането на превантивни дейности в училищата - лекции, беседи  и мултимедийни IMG 20180202 144523презентации за повишаване на информираността на децата.

            Превантивната дейност на комисията се осъществява при постоянно взаимодействие с Детска педагогическа стая при Районно управление – Крумовград,  Отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“, Център за обществена подкрепа гр. Крумовград и училища.

 

  • Публикувана на 05 Февруари 2018
  • Посещения: 80

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 71 13, 75 22
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00

Къде се намираме: