Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Съобщение по чл. 32 от ДОПК

Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

вторник, 19 декември 2017

Публикувано от: Дирекция „Местни данъци и такси“

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в дирекция "МДТ", Община Крумовград, пл. "България" № 5 ет.1, от 08:00 до 12:00 часа или от 13.00 до 17.00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на

съобщението

Име на

задълженото

лице

Булстат ЕГН

Вид на

задължението

Вид на

документа

1.

1603-9/22.06.2016 г.

„Брезите“ АД

*******

Данък върху

недвижимите

имоти; такса

битови

отпадъци

АУЗД по чл. 107, ал.3 от

ДОПК №1603-9/22.06.2016 г.

2.

3463-1/01.11.2017 г.

ЕТ „Златодим-Тотю Петров“

*******

Такса

битови

отпадъци

АУЗД по чл. 107, ал.3 от

ДОПК №3463-1/01.11.2017 г.

3.

3503-1/01.11.2017 г.

„ВИКИС Пловдив АВИ М“ ЕООД

*******

Данък върху

недвижимите

имоти; такса

битови

отпадъци

АУЗД по чл. 107, ал.3 от

ДОПК №3503-1/01.11.2017 г.

4.

3994-1/29.11.2017 г.

Хайрие Хамди Йозкан

*******

Данък

върху

превозните

средства

АУЗД по чл. 107, ал.3 от

ДОПК №3994-1/29.11.2017 г.

5.

3589-1/28.11.2017 г.

Айхан Ахмед Хасан

*******

Данък

върху

превозните

средства; такса

битови

отпадъци

АУЗД по чл. 107, ал.3 от

ДОПК №3589-1/28.11.2017 г.

6.

3588-1/27.11.2017 г.

Айнур Тасим Пехливан

*******

Данък

върху

превозните

средства

АУЗД по чл. 107, ал.3 от

ДОПК №3588-1/27.11.2017 г.

7.

3600-1/06.12.2017 г.

Велизар Христов Халваджиев

*******

Данък

върху

превозните

средства

АУЗД по чл. 107, ал.3 от

ДОПК №3600-1/06.12.2017 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 19.12.2017 г. до - 02.01.2018 г.

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 19 Декември 2017
  • Посещения: 539

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: