Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Детска градина „Мир” с. Пелин,

В Детска градина „Мир” с. Пелин, община Крумовград, област Кърджали се обучават и възпитават 36 деца. Семействата на децата са от уязвими общности и в икономическо неравностойно положение. Детската градина спечели проект „Игри сред цветя“ по Национална кампания „За чиста околна среда 2017 г.” на тема „Обичам природата - и аз участвам”.

Със средствата по проекта се извърши обновяване на детската площадка, където ежедневно се провеждат игри на открито. Закупиха се нови съвременни детски съоръжения - пързалка, люлки, а за отдих – беседка и пейки. Детската площадка е  заобиколена с цветарници за провеждане на практическите ситуации и експерименти. Децата заедно с възрастните участваха в засаждането, поливането и отглеждането на цветя според сезона.

 С проекта „Игри сред цветя“ децата откриват промените, настъпващи при смяна на сезоните и наблюдават растежа и развитието на растенията. Те откриват прилики, разлики, свойствата на водата и значението на светлината, растежа на светло, на сянка и на суша.

Всички заедно: учители, деца, родители, помощен персонал с финансовата подкрепа на община Крумовград и със средствата по проект  „Игри сред цветя“ по Национална кампания „За чиста околна среда 2017 г”. на тема „Обичам природата - и аз участвам”създадоха достъпна и желана среда за игри на открито, обучение и труд в природната среда, подчинена на екологичната култура и изискванията на новото време. Децата от детската градина вземат участие, като  активно се включват в обучаващите ситуации по Природен свят, в  практическите ситуации и при извършване на елементарни опити, които позволяват на децата да се почувстват като експериментатори и откриватели.

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 23 Ноември 2017
  • Посещения: 641

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: