Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Съобщение за постъпило постъпило уведомление за инвестиционно намерение

Общинска админидстрация Крумовград

СЪОБЩАВА

   На заинтересованата общественост, че е постъпило уведомление за инвестиционно намерение от Никола Светозаров Чанев – областен управител на област Кърджали, гр. Кърджали, бул. „България” №41, за реализирането на обект: „Трансгранично планиране и информирани мерки за защита от наводнения на река Крумовица в участък след устието на река Елбасандере до бензиностанция „Октан".

Целите на инвестиционното предложение са:

  • подобряване на проводимостта на р. Крумовица, съгласно чл.140 от Закона за водите, извън урбанизираната територия на гр. Крумовград, изразяващо се в почистване от наноси и ниска растителност от върби в старото корито преди започване на основните изкопни работи и възстановяване на речното корито.
  • Възстановяване на предпазна дига в руслото на р. Крумовица в разглеждания участък.

                                                                      От общинска администрация Крумовград

  • Публикувана на 21 Ноември 2017
  • Посещения: 439

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: