Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Връстници обучават връстници

           

            МКБППМН реализира обучение по метода „Връстници обучават връстници“ в ОУ „П. Яворов“ с. Токачка с участие на доброволци на БМЧК.

            На 08.11.2017 г. доброволци на Български младежки червен кръст от клуб „Добро сърце“ към СУ „Васил Левски“ гр. Крумовград проведоха обучения на тема „Здравословно хранене и здравословен начин на живот“ и „Превенция на зависимости“ на ученици в Обединено училище „П. Яворов“ с. Токачка.

            Превантивно – информационната кампания „Връстници обучават връстници“ беше организирана по инициатива на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните  /МКБППМН/ при Община Крумовград. Целта на обученията е повишаване информираността у малолетните и непълнолетните, относно разпространението и употребата на наркотични вещества сред подрастващите, която се увеличава с всеки изминал ден, както и създаване на условия и подпомагане на изграждането на познания и умения, утвърждаващи здравословния начин на живот и здравето на ученика.

Водещите на обучението представиха презентации на тема „Здравословно хранене и здравословен начин на живот“ на учениците от III - IV клас и  „Превенция на зависимости“ на учениците от VII – VIII клас. Децата от началния етап бяха запознати със спецификата на правилното и здравословно хранене в тяхната възраст и получиха препоръки за правилен хранителен прием. С учениците от по-горните класове младежите разговаряха открито за психоактивните вещества, тяхното въздействие върху организма, рисковете и последствията от употребата на наркотични вещества.

            Презентациите и представените теми предизвикаха интерес у учениците, които имаха възможността да задават въпроси и да участват в дискусия по темите.

            МКБППМН изказва специални благодарности към обучителите Адриан Илиев, Пресияна Вълева, Снежина Шаламанова и Мирослав Михайлов за приноса им в реализирането на обученията.

            Предстои провеждане на обучения и в други училища на територията на общината.

IMG 20171108 103220IMG 20171108 111455

  • Публикувана на 09 Ноември 2017
  • Посещения: 86

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 71 13, 75 22
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00

Къде се намираме: