Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Заповед за неучебен ден

З А П О В Е Д

№ КО - 828

гр.Крумовград, 04. 10. 2017 година   

         На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, чл. 105, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищно образование и във връзка с честване празника на община Крумовград

З А П О В Я Д В А М :

Обявявам 06. 10. 2017 година за неучебен ден за учениците от училищата на територията на община Крумовград.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Неждие Акиф – заместник кмет на община Крумовград.                                                                                                  

Заповедта да се сведе до знанието на директорите на учебните заведения и началника на РУО Кърджали за сведение и изпълнение.                                                                                                           

                                                           

КМЕТ НА ОБЩИНА:______/п/_________

                               /Себихан Мехмед /

КТ

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 05 Октомври 2017
  • Посещения: 215

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 71 13, 75 22
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00

Къде се намираме: