Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Община Крумовград кани собственици на еднофамилни жилищни сгради, които са социално слаби и получават помощ за отопление и собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради на информационна среща, която ще се състои на 13.10.2015 г. (вторник) от 17.00 часа в залата на Общинска администрация на пл. „България“ № 5 във връзка с изпълнение на енергийни мерки на жилищни сгради по Процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони” по Приоритетна ос 2 „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

На срещата ще бъдат разяснени условията за участие, реда за регистриране на Сдружения на собствениците и кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ.

ОбА-Крумовград

 

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 07 Октомври 2015
  • Посещения: 780

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: