Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Съобщение за актуализация на наемите гр.Kрумовград

 

ОБЩИНСКА   АДМИНИСТРАЦИЯ   КРУМОВГРАД,

С Ъ О Б Щ А В А

НА НАЕМАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИ ТЕРЕНИ И ПОМЕЩЕНИЯ,

ЧЕ НА  ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕД № КО - 580/18.07.2017 г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА КРУМОВГРАД  СЕ  АКТУАЛИЗИРА РАЗМЕРА НА  ДЪЛЖИМАТА МЕСЕЧНА НАЕМНА ЦЕНА ПО СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ НА НАЕМ  С 0.7 %  ИНФЛАЦИОНЕН  ИНДЕКС  ЗА   ПЪРВОТО  ПОЛУГОДИЕ НА  2017 ГОД., ОПРЕДЕЛЕН СЪГЛАСНО ОФИЦИАЛНО  ОБЯВЕНИЯ ОТ НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ  ИНСТИТУТ,  СЧИТАНО ОТ  01. 08. 2017 ГОД.             

  • Публикувана на 20 Юли 2017
  • Посещения: 762

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map