Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

ПРОТОКОЛ за разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ за стопанската 2017/2018 година

ПРОТОКОЛ за разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ за стопанската 2017/2018 година


На основание чл.37и, ал.11 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), 
ПРОТОКОЛ на комисията по чл. 37и, ал. 10 от ЗСПЗЗ, назначена със Заповед № РД-11-70/12.06.2017 г. на Директора на Областна дирекция
„Земеделие” – гр. Кърджали, за окончателното разпределение на пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд на собственици или ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни в област Кърджали, може да бъде изтеглен pdfтук., pdfтук и pdfтук.

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 30 Юни 2017
  • Посещения: 852

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map