Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Oбявление за процедура за набиране и подбор на персонал за свободни работни места по проект № BG05M9OP001-2.004-0053-С01

О Б Я В Л Е Н И Е

     Община Крумовград в качеството си на бенефициент по проект „Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие в община Крумовград” по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година.

О Б Я В Я В А

     Процедура за набиране и подбор на персонал за свободни работни места по проект        № BG05M9OP001-2.004-0053-С01 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 година, процедура № BG05M9OP001-2.004 „Услуги за ранно детско развитие”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, за предоставяне на следната услуга по проекта:

       "Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната готовност на децата  за равен старт в училище". ПедагогМедиатор       Основните изисквания към кандидатите, описанието на дейността, продължителността на осигурената заетост, необходимите документи за кандидатстване, реда за провеждане на подбора и др. са подробно описани в обявата за всяко работно място, които са публикувани на сайта на Община Крумовград www.krumovgrad.bg

Заявления за кандидатстване ще се приемат от 08.06.2017 г. до 21.06.2017 г. (вкл).

Документите се подават до кмета на Община Крумовград в деловодството на Общината.

Всички документи по образец, които трябва да бъдат подадени от кандидатите могат да се изтеглят от сайта на Община Крумовград www.krumovgrad.bg.

Резултатите от подбора ще бъдат публикувани на таблото с обявите в сградата на Община Крумовград,  пл. „България“ № 16, ет. 3 и на сайта на общината.

 

Себихан Мехмед

Kмет на община Крумовград

ПРИКАЧЕНИ ДОКУМЕНТИ
ФайлРазмер на файла:Създаден
Свали този файл (Заявление - Приложение 1.docx)Заявление - Приложение 1.docx226 КБ08.06.2017г.
Свали този файл (Автобиография - Приложение 2.docx)Автобиография - Приложение 2.docx230 КБ08.06.2017г.
Свали този файл (Декларация - Приложение 3.docx)Декларация - Приложение 3.docx225 КБ08.06.2017г.
Свали този файл (Декларация - Приложение 4.docx)Декларация - Приложение 4.docx224 КБ08.06.2017г.
Свали този файл (О Б Я В А Медиатор.doc)О Б Я В А Медиатор.doc289 КБ08.06.2017г.
Свали този файл (О Б Я В А Педагог.doc)О Б Я В А Педагог.doc294 КБ08.06.2017г.
  • Публикувана на 08 Юни 2017
  • Посещения: 252

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с общината

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
minkrum@abv.bg

тел: 03641 / 71 13, 75 22
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00

Къде се намираме: