Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Съобщение за проведена поредна групова супервизия на наетите 14 домашни помощници, които обгрижват 30 потребители

В община Крумовград продължава успешното изпълнение на проект „Подкрепа за независим живот”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Наред с услуги в домашна среда по проекта се предоставя психологическа подкрепа в кризисни ситуации и супервизия на наетите лични асистенти и домашни помощници.

image
Във връзка с това на 24.02.2017 г. се проведе поредната групова супервизия на наетите 14 домашни помощници, които обгрижват 30 потребители. На супервизията присъстваха и членове на екипа за организация и управление на проекта. Груповата среща се проведе в залата на административната сграда на община Крумовград на адрес: гр. Крумовград, пл. „България” №5, ет. 1 от психолога, назначен по проекта – Милена Моллова. Целта на супервизията бе насочена към усъвършенстване на знанията и повишаване на качеството на предлаганите услуги. По време на срещата се обсъдиха някои основни теми: рисковите ситуации, свързани с доставчиците и потребителите, проблемни ситуации, породени от отношенията мужду двете страни на проекта работни казуси, преживяна проблематика и др. Проведен бе и разговор за основните дейности, които домашните помощници извършват и трудностите, които срещат в работата си. Те се грижат за социалните условия, необходими за нормален живот на възрастните хора, които обслужват. Дейността им обхваща не само чисто практическо съдействие при попълване и подаване на документи пред различни институции, грижи за здравето и личната хигиена, но и помощ при общуване и поддържане на лични контакти, развлечения и занимания в дома и извън него. Социалната услуга „Домашен помощник“ се предоставя на потребителите качествено с оглед пълно и гъвкаво задоволяване на потребностите им съгласно целите на проекта и ще продължи до 31.12.2017 г.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз
чрез Европейския социален фонд.

  • Публикувана на 24 Февруари 2017
  • Посещения: 874

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map