Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Работна среща – обучение на тема „Системен подход при работа с малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви“

         На 22 и 23 април 2017 г. се проведе изнесена работна среща – обучение на тема „Системен подход при работа с малолетни и непълнолетни извършители на противообществени прояви“ в Комплекс „Планински изглед“ общ. Ардино на Местната комисия за борба срещу противообществени прояви на малолетните и непълнолетните при община Крумовград.

         Работната среща беше открита от г-жа Неждие Акиф заместник - кмет на община Крумовград и председател на МКБППМН с участието на членовете на местната комисия.

         Обучението имаше за цел да повиши професионалните компетенции при работа с деца, извършители на противообществени прояви като представи един по-различен подход на работа и подкрепа на проявени деца.

         Водещ на обучението беше г-н Людмил Стефанов – лектори и психолог в психологически център „Аз и ние“, автор на първата книга в България ”Социална работа по законите на семейната система”, в която е представена системния подход на известния психолог Берт Хелингер.

         Участниците в работната среща се запознаха с начина, по който могат да прилагат и използват модела на ”Социална работа по законите на семейната система” при работа с деца с противообществени прояви. Бяха обсъдени казуси от практиката на местната комисия и представени индивидуални подходи на корекционно-възпитателната работа.

2

Тагове: Новини

  • Публикувана на 24 Април 2017
  • Посещения: 713

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: