Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

СЪОБЩЕНИЕ

                                                                                             

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Общинска администрация Крумовград

СЪОБЩАВА

На заинтересованите лица, че е получена информация по Приложение №2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:

„Смяна на предназначението на хангар, депо с идентификатор 39970.502.1419 по КК на гр. Крумовград (УПИ ІІІ, квартал 111 по ПУП на гр. Крумовград) в цех за обработка на каучукови изделия”

Документацията е на разположение в сградата на Общината (пл. България №16), ет.2, ст.8 за срок от 14 дни от датата на настоящото съобщение.

На основание чл.6, ал.9, т. 1 от Наредбата за ОВОС могат да се правят писмени предложения и възражения до кмета на община Крумовград и до Директора на РИОСВ – Хасково в определения 14-дневен срок.

                                                        От общинска администрация Крумовград

Тагове: Новини

  • Публикувана на 20 Март 2017
  • Посещения: 984

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map