Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

инвестиционно предложение: „Канализация и пригаждане на модулна ПСОВ на с. Горна Кула, община Крумовград”

На основание чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Общинска администрация Крумовград

СЪОБЩАВА

На засегнатото население, че има следното инвестиционно предложение:

„Канализация и пригаждане на модулна ПСОВ на с. Горна Кула, община Крумовград”

На следващ етап, в съответствие с процедурите по Наредбата по ОВОС, предстои извършването на преценка за необходимостта от ОВОС на горепосоченото инвестиционно намерение.

Писмени становища и мнения се приемат в:

РИОСВ – Хасково, гр. Хасково, ул. Добруджа №14

Община Крумовград, гр. Крумовград, пл. България №5.

     От общинска администрация Крумовград

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 22 Февруари 2017
  • Посещения: 967

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map