Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Съобщение относно търговията с пиротехнически изделия

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Общинска администрация – Крумовград напомня на населението на община Крумовград, че с цел осигуряване спокойствието, опазване здравето на гражданите и спазване на обществения ред по време на Коледните и Новогодишните празници, със Заповед № КО-642 от 11.12.2015 година на кмета на община Крумовград          Е ЗАБРАНЕНО :

1.Търговията с пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, на територията на община Крумовград, извън обектите, притежаващи разрешение за търговия с пиротехнически изделия, издадено по реда на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

2.Продажбата на фойерверки от категория 1 на лица под 12 години, от категория 2 - на лица под 16 години и от категория 3 - на лица под 18 години.

3.Търговията с видимо повредени пиротехнически изделия или в разкъсана най-малка стандартна производствена опаковка.

4.Употребата на пиротехнически изделия в районите на учебни заведения и заведения за социални услуги, здравни и лечебни заведения, молитвени домове и храмове, в превозни средства, в близост до леснозапалими материали, на улици, площади, паркове, паркинги, пазари, стадиони и други обществени места, където се събират множество хора, с изключение на случаите, за които има изрично разрешение.

5.Употребата на пиротехнически изделия, с изключение на фойерверки от категория 1, в заведения за хранене и развлечения, в културни и спортни зали, в закрити помещения, в предназначените за общо ползване части на сгради.

За недопускане на нещастни случаи, притежателите на всички видове огнестрелно оръжие да предприемат необходимите мерки за стриктно спазване разпоредбите на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, за предотвратяване неправомерната му употреба.

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 13 Декември 2016
  • Посещения: 958

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map