Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Общинска администрация Крумовград СЪОБЩАВА На заинтересованите лица, че е изготвена информация по Приложение №2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение

На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

Общинска администрация Крумовград

СЪОБЩАВА

На заинтересованите лица, че е изготвена информация по Приложение №2 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение:

„Изграждане на мюсюлмански гробищен парк в поземлени имоти с кад. № 0011015, кад. № 0011014, кад. № 0011422, кад. № 0011013, землище с. Овчари, община Крумовград”.

Документацията е на разположение в сградата на Общината (пл. „България” №16), ет.2, ст.8 за срок от 14 дни от датата на настоящото съобщение.

На основание чл.6, ал.9, т. 1 от Наредбата за ОВОС могат да се правят писмени предложения и възражения до кмета на община Крумовград в определения 14-дневен срок.

От общинска администрация Крумовград

 

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 10 Ноември 2016
  • Посещения: 976

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map