Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Община Крумовград съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект на Подробен устройствен план

ОБЯВЛЕНИЕ

 

         Община Крумовград, област Кърджали, в изпълнение на изискванията на чл. 128, ал. 2 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ съобщава на заинтересуваните лица по смисъла на чл. 131 от ЗУТ, че е изработен проект на Подробен устройствен план /ПУП/ – парцеларен план /ПП/ за обект: „Реконструкция и доизграждане на водопроводна и канализационна инфраструктура в Крумовград, област Кърджали.

         Проектът за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ е изложен в сградата на Община Крумовград, площад  "България"  № 16, етаж 2, стая 10 и може да бъде разгледан всеки работен ден от 9 до 16 ч.  На основание чл. 128, ал. 5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародване в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проекта до общинската администрация – Крумовград, пл. "България" № 5.

           

Община Крумовград

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 04 Юли 2024
  • Посещения: 106

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map