Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

       Община Крумовград, област Кърджали, на основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ, съобщава, че с Решение № 169, прието на заседание на Общински съвет – Крумовград, проведено на 27.06.2024г. с Протокол № 9/27.06.2024г., на основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл.124а, ал. 1 и чл. 124б, ал. 1 от ЗУТ, се дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за обект: „Водоснабдяване на махалите „Кълвач“, „Косовци“, „Рътлина“ и „Ряпа“ на с. Джанка, община Крумовград“.

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал. 4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.

           

Дирекция  “ТРБ”

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 04 Юли 2024
  • Посещения: 132

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map