Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ НА ЗЕМЕДЕЛСКА И ГОРСКА ТЕХНИКА ОТ ГР. КРУМОВГРАД!!!

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            На основание чл. 16, ал. 5 от Закон за регистрация и контрол на земеделска и горска техника ( обн. ДВ. Бр. 79 от 10 юли 1998 г., последно изм. ДВ. Бр. 59 от 17 юли 2018 г. ) и във връзка с чл. 6, ал. 2 от Наредба № 3  от  3 февруари 2016 г. за извършване на технически прегледи на техниката по закона за регистрация и контрол на земеделската и горската  техника ( обн. ДВ. Бр. 11 от 9 февруари 2016 г. ), Ви уведомяваме, че на 14.06.2024 г. от 12.30 часа до 14.30 часа в контролно-технически пункт на „Моторем - БГ“ ЕООД ( при Венко), гр. Крумовград, ул. Христо Ботев № 1, ще бъде извършен технически преглед на собствениците на земеделска техника от гр. Крумовград.

            При прегледа следва да се представят следните документи:

1. Свидетелство за регистрация на ЗГТ.

2. Талон за технически преглед на ЗГТ.

3. Валидна застраховка гражданска отговорност.   

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 06 Юни 2024
  • Посещения: 137

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map