Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Покана за 8 - мо заседание на ОбС - Крумовград

П  О  К  А  Н  А

            На основание  чл. 23, (4), т. 1 от ЗМСМА свиквам  8- мо  заседание  на Общински съвет Крумовград на 27.05.2024 г. (понеделник) от 10.00 часа в залата на Общински съвет  Крумовград при следния  проекто-

Д  Н  Е  В  Е  Н      Р  Е  Д:

 

1. Приемане на отчета за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2023 година и Общинска програма за закрила на детето за 2024 година

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград        

2. Приемане на отчет за дейността на МБАЛ „Живот +“ ЕООД гр. Крумовград за 2023 година, сравнен с отчета за дейността за 2022 година; отчет за приходите и разходите и счетоводен баланс на дружество към 31.12.2023 година

          Докладва:  д-р Мария Стефанова –  Управител

3. Приемане на отчет за дейността на МЦ проф.д-р Никола Милчев- Крумовград  ЕООД за 2023 година; годишен финансов отчет за 2023 година

          Докладва:  д-р Мариела Танева –  Управител

4. Актуализацията на бюджета на община Крумовград за 2024 година.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

5. Даване на съгласие на ВиК ООД- Кърджали в качеството му на ВиК оператор  да използва съществуващите водоснабдителни съоръжения  за водоснабдяване на гр. Крумовград, с. Полковник Желязово, с. Вранско и с Едрино 

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС……………………….

                                                                 Метин Байрамали                

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 21 Май 2024
  • Посещения: 220

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map