Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Отчет за 2023 г. съгласно чл. 71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за опре

ОТЧЕТ за 2023 г.

 

съгласно чл. 71 от Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите

 

І. Проведени от кмета на общината обществени поръчки или процедури за концесии, чрез които са възложени обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт (чл. 71, т.1 от Наредбата):

В община Крумовград през 11.2022 г. стартира обществена поръчка с предмет: „Извършване на обществен превоз на пътници по автобусни линии и курсове от общинската и областната транспортни схеми, квота на община Крумовград, съгласно утвърдени маршрутни разписания”, която бе финализирана през 2023 г.

ІІ. Сключени договори за извършване на обществени услуги за безплатни и по намалени цени пътнически превози с автомобилен транспорт, с посочване на съответните превозвачи, вида и обхвата на извършваните от тях превози (чл. 71, т.2 от Наредбата):

1.Договор № 119/24.02.2023 г. с фирма „Елит Транс“ ЕООД, ЕИК 108552304 за извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени  маршрутни разписания от областна и общинска транспортни схеми по автобусни линии:

- Кърджали – Крумовград  (12.15 ч. - 10.30 ч.),

- Крумовград – Черничево (06.00 ч. - 07.00 ч.),

- Крумовград – Черничево (18.00 ч. - 18.55 ч.).

2.Договор № 120/24.02.2023 г. с фирма „Курт 96“ ЕООД, ЕИК 206979874 за извършване на обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания от общинска транспортна схема по автобусни линии:

- Крумовград – Пашинци – Бук (11.00 ч. - 08.10 ч.),

- Крумовград – Пашинци – Бук (15.00 ч. - 13.50 ч.).

III. Общ размер на изплатените от кмета на общината компенсации и субсидии и съответния размер на изплатените на всеки от превозвачите суми, както и обема на предоставените им други права, ако има такива (чл. 71, т.3 от Наредбата):

 През 2023 г. са изплатени общо 1 039 386.88 лв. компенсации и субсидии по превозвачи, както следва:


по
ред

Превозвач
(наименование, ЕИК

Компенсации за безплатен и по намалени цени превоз на:

Субсидии за нерентабилни автобусни линии по вътрешноградския и междуселищния транспорт
(общо)

ветерани, военноинвалиди, военнопострадали, деца, учащи, пенсионери
(общо)

служителите по чл. 19, т. 7

Ученици по чл.19, ал.8

1

2

3

4

5

6

1.

„Елит транс“  ЕООД с  108552304

62595.85

 

105569.83

164683.43

2.

ЕТ „Асен Чолаков“,с   ЕИК 818027393

61495.68

 

169741.97

 42551.82

3.

ЕТ „Курт-2003“ с ЕИК108515734

 16782.44

 

142136.25

 11640.47

5.

Луна транс ООД с ЕИК108512943

     

8976.19

6,

АСИ -Зангочев с ЕИК 108028691

   

22098.58

 

7,

ЕТ „Сара – АВ -Й.Саръев“ с ЕИК 203212188

   

76535.10

7495.29

8,

ЕТ  „Рахат- Ю.Халил“ с ЕИК108036063

   

38539.37

 

9,

ЕТ „Диамант-Х.Хайрула“ с ЕИК 108510860

   

49948.04

 

10.

ЕТ „Алаба- Г.Али“ с ЕИК 202685050

   

20635.70

 

11,

ЕТ „Джан-М.Афузбекир“ с ЕИК 108571817

   

29355.00

 

12.

Детелина 555 ООД с ЕИК 108512943

     

8605.87

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 27 Март 2024
  • Посещения: 109

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map