Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

ОСНОВНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРАВИЛА И НОРМИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ СПАЗВАТ В ПО ВРЕМЕ НА ЗИМНИЯ ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН

ОСНОВНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРАВИЛА И НОРМИ, КОИТО СЛЕДВА ДА СЕ СПАЗВАТ В ПО ВРЕМЕ НА ЗИМНИЯ ОТОПЛИТЕЛЕН СЕЗОН

                                                                           

За недопускане на пожари в жилищата е необходимо да се спазват следните противопожарни правила и норми :

 • Преди есенно-зимния отоплителен сезон отоплителните съоръжения и уреди се проверяват и ремонтират. Разрешава се използването само на изправни и стандартни отоплителни уреди и съоръжения ;
 • Почистването на комините и печките от сажди се извършва в началото на отоплителния сезон и при необходимост, като се вземат мерки за пожарна безопасност. Забранява се паленето и изгарянето на саждите в комините . Изхвърлянето на сгурията да става само на пожарообезопасени места ;
 • При използване на топлоакумулиращи печки, отоплението се допуска, ако те се предвидят на негорима основа и захранването им се проектира на самостоятелен токов кръг;
 • Отоплителните печки трябва се монтират върху негорими подложки с размери : 0, 30 м. – пред тях и по 0, 10 м. – встрани и зад тях ;
 • На разстояние 0, 80 м. от печките и на 0, 50 м. около комините не трябва да се поставят горими материали ;
 • Печките трябва да бъдат технически изправни, с добре затварящи се вратички, здраво закрепени скари и здрава тухлена облицовка;
 • Димоотводните тръби трябва да бъдат изправни и да се сглобяват плътно по-посока на пушека и здраво да се укрепят, свързването им с комина да е посредством специални розетки;
 • При изграждането на нови комини, същите да се съгласуват с пожарната. Забранява се разпалването на печките на твърдо гориво с ЛЗТ и ГТ (нафта,бензин, керосин, спирт и др.);
 • Складирането на въглища да става на определите места на пластове с дебелина (височина) до 1, 5 метра и без да се смесват с дърва и с други горими материали;
 • Забранява се сушенето на дърва във и върху печките;
 • Не се допуска прокарването на димоотводни металически, етернитови и други тръби през необитаеми помещения или през подпокривните пространства;
 • Не се разрешава ползването на електрически котлони, ютии, печки, сушоари, кафеварки и други нагревателни прибори без наблюдение и без огнеустойчиви подложки. Тези прибори задължително се изключват от контактите след свършване на работа с тях ;
 • Не се разрешава ползването на открит огън и пушенето в местата, където се съхраняват горими материали ;
 • Не се разрешава ползването на открит огън / свещи, факли, кибрит / за осветление в тавани, мазета и килери ;
 • Не се допуска оставянето без наблюдение на горящи печки с твърдо гориво, течно и газово гориво и включени електрически уреди ( с изключение на топлоакумулиращите печки, лъчистото отопление и отоплителни уреди с автоматичен режим на работа ) ;
 • Не се разрешава устройването на килери за дърва под вътрешни стълбища, в коридорите, входовете и изходите ;
 • Не се разрешава закрепване на електропроводници и кабели с гвоздеи, обвиване на лампите с горими абажури, окачването на дрехи върху електроприборите .

1

2

3

4

5

6

7

8

Тагове: Съобщения

 • Публикувана на 06 Февруари 2024
 • Посещения: 59

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map