Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Съобщение относно отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ

         Общинска администрация – Крумовград, уведомява гражданите, че съгласно чл.12, ал.1 от Наредбата за условията и реда за отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд на Общински съвет – Крумовград, срокът за подаване на молби за предоставяне под наем  на земеделски земи от Общинския поземлен фонд по реда на Раздел ІІІ от Наредбата /без търг/, за стопанската 2016/2017 година, е до 30.09.2016 година.

           Молби за ползване под наем на земеделски земи без търг могат да се подават и след 01.11.2016 година, като лицата заплащат наем за ползване на земеделски земи преди или в деня на сключване на договора, в размер на 1/12 част от удвоения размер на годишния наем  за всеки пълен месец до 30 септември на текущата стопанска година, включително  месеца на сключване на договора.

          Молбите се подават до кмета на общината, след поставяне на становище от кмета на кметство/кметския наместник по местонахождение на имота.

          Информация за имотите подлежащи на отдаване под наем без търг и  образец на молба,  могат да бъдат получени от кмета на кметство/кметския наместник на населеното място/ по местонахождение на имота, а за землището на гр.Крумовград в Общинска администрация – Крумовград, Дирекция “Стопански дейности и икономическо развитие”, етаж 2,  стая №1.

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 30 Август 2016
  • Посещения: 1917

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map