Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Крумовград СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани

СЪОБЩЕНИЕ  

                                                                         

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Крумовград СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица,  че по заявление с вх. № 94-Н-479/02.11.2023г. е издадена заповед № КО-1048/14.11.2023г. за одобряване на техническо задание за проектиране на ПУП – ПЗ и разрешаване изработване на проект за ПУП - План за застояване /ПЗ/ в обхват УПИ -V87, кв.42 по ПУП на село Полковник Желязово, община Крумовград, поземлен имот с идентификатор  57248.17.127 по КККР на село Полковник Желязово, община Крумовград.

                                                                               Дирекция  “ТРБ”

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 16 Ноември 2023
  • Посещения: 322

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map