Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Проект на план-сметка за приходите и разходите за дейностите по сметосъбиране

docПроект на план-сметка за приходите и разходите за дейностите по сметосъбиране, сметоизвозване, обезвреждане на битови отпадъци в депо, поддържане чистотата на територии за обществено ползване и определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2024 г.14.11.2023г.

На заинтересованите лица се предоставя 30-дневен срок, считанo от датата на публикуване, за предложения и становища по проекта на план-сметка за приходите и разходите за дейностите свързани с управление на битовите отпадъци, както и размера на таксата за битови отпадъци за 2024 г. в община Крумовград  

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 14 Ноември 2023
  • Посещения: 167

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: