Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

Проект BG05SFPR002-2.001-0163 „Грижа в дома в община Крумовград”,

процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            След разглеждане на подадените заявления и придружаващите документи за кандидатстване за длъжността: „Социален работник“ във връзка с изпълнение на дейност „Подбор на персонал за предоставяне на здравно-социални услуги“ по проект „Грижа в дома в община Крумовград”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0163-С01 „Грижа в дома в община Крумовград“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс, комисията назначена със заповед на кмета на община Крумовград допуска до следващ етап: интервю, кандидата Рамадан Мехмед Али от гр. Крумовград.

            На 14.03.2023 год. от 09:30 часа в залата на Общинска администрация, с адрес: гр. Крумовград, пл. „България“ № 5, ет. 1 ще се проведе интервю с допуснатия кандидат за длъжността „Социален работник“.

ОТ ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Програма „Развитие на човешките ресурси“

Проект BG05SFPR002-2.001-0163 „Грижа в дома в община Крумовград”,

процедура BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027,  съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

            След разглеждане на подадените заявления и придружаващите документи за кандидатстване за длъжността: сътрудник „Социални дейности” във връзка с изпълнение на дейност „Подбор на персонал за предоставяне на здравно-социални услуги“ по проект „Грижа в дома в община Крумовград”, договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05SFPR002-2.001-0163-С01 „Грижа в дома в община Крумовград“ по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“, финансирана от Програма „Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд плюс, комисията назначена със заповед на кмета на община Крумовград допуска до следващ етап: интервю, следните кандидати:

  • Тюркян Сабри Емин от гр. Крумовград;
  • Айдън Ибрам Юмер от с. Едрино, общ. Крумовград.

            На 14.03.2023 год. от 10:00 часа в залата на Общинска администрация, с адрес: гр. Крумовград, пл. „България“ № 5, ет. 1 ще се проведе интервю с допуснатите кандидати за длъжността сътрудник „Социални дейности”.

ОТ ЕКИПА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТА

 

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 10 Март 2023
  • Посещения: 289

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: