Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Покана за 43-то заседание на ОбС - Крумовград

                                                                                                                                         

П  О  К  А  Н  А

            На основание  чл. 23, (4), т. 1 от ЗМСМА свиквам 43-то  заседание  на Общински съвет Крумовград  на 16.02.2023 година (четвъртък) от 10.00 часа в залата на Общински съвет  Крумовград при следния  проекто-

Д  Н  Е  В  Е  Н      Р  Е  Д:

1. Приемане на Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Крумовград за периода от месец юли 2022 година – до края на месец декември 2022 година.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

2. Предоставяне на дарение от парични средства за пострадалите от земетресението в Република Турция.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

3. Отчет за изпълнение на Спортния календар за 2022 г. и приемане на Спортен календар на община Крумовград за 2023 година с необходими средства за изпълнението на дейностите за спорт за всички и финансовото подпомагане на спортни клубове.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

4. Приемане на отчет за изпълнение на дейностите от Културния календар на общината за 2022 година и приемане на Календар на културните събития в община Крумовград за 2023 година с необходими средства за изпълнението му.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

5. Отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Крумовград за 2022 година.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

6. Даване на съгласие Община Крумовград да приеме дарение от „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ ЕАД за дофинансиране на обедното хранене на ученици от училища на територията на община Крумовград.

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

7. Предоставяне за сведение на Стратегически план за дейността на звено „Вътрешен одит“ за периода 2023 год. – 2025 год. и Годишен план за дейността на звено „Вътрешен одит“ в община Крумовград за 2023 год.                                       

Докладва:  г-жа Себихан Мехмед – Кмет на община Крумовград

8. Приемане на годишен доклад за състоянието на системата на финансово управление и контрол за 2022 година на МБАЛ „Живот+“ ЕООД гр. Крумовград.

         Докладва:  д-р Мария Иванова  – управител на МБАЛ „Живот+“ ЕООД

9. Приемане на годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол за 2022 година на „Медицински център проф. д-р Никола Милчев – Крумовград“ ЕООД.

         Докладва:  д-р Мариела Танева  – управител на Медицински център

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС……………………………

                                                                              / МЕТИН БАЙРАМАЛИ/

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 10 Февруари 2023
  • Посещения: 178

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: