Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

  • Начало

Община Крумовград организира разяснителна среща по новата програма за саниране

Община Крумовград организира разяснителна среща по новата

програма   за саниране

На 19 януари 2023 г. от 17:00 часа ще се проведе информационна среща във връзка с новата процедура BG-RRP-4.023  „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап I“, финансирана по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Срещата ще се проведе в залата на Общински съвет Крумовград на          ул. Трети март № 3.

Общинската администрация кани всички, които са заинтересовани от кандидатстването по новата процедура:

  • домоуправители и собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради (проектирани преди 26 април 1999 г.), които се управляват по реда на Закона за управление на етажната собственост;
  • председатели на управителни съвети и управители на сдружения на собствениците, регистрирани пореда на Закона за управление на етажната собственост.

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 16 Януари 2023
  • Посещения: 76

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: