Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

  • Начало

Община Крумовград подписа допълнително споразумение за предоставяне на дейности по проект BG05M9OP001-2.119-0057-C01 „Патронажна грижа + в община Крумовград“

Статия page 0001

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 02 Ноември 2022
  • Посещения: 208

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: