Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Съобщение за актуализирана Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Крумовград през 2016 г.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КРУМОВГРАД СЪОБЩАВА ,

че актуализира Програмата за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в община Крумовград през 2016 г.,като:

І. В Раздел „А” – „Имоти, които община Крумовград има намерение да предостави под наем” в графа – „Павилиони, сгради, части от сгради и помещения” се добавя нова точка 10.

10. Масивна сграда със стоманено-бетонна конструкция, със застроена площ от 665 кв.м., построена в (незавършен вид) през 1989 год. по ПУП (ЗРП) на промишлена зона – гр. Крумовград (по пътя за с. Луличка), актуван с АЧОС № 4367/16.11.2009 г.

НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26, АЛ. 2 ЗНА ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ.77 ОТ АДМИНИСТРАТИВНОПРОЦЕСУАЛНИЯ КОДЕКС, ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА МОГАТ ДА ПРАВЯТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ДА ИЗРАЗЯТ СТАНОВИЩА ПО ПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА.

05.07.2016 ГОД.

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 05 Юли 2016
  • Посещения: 761

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: