Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Общинска администрация – Крумовград уведомява всички търговци, които желаят да извършват търговия с хранителни стоки и храни от животински произход по време на традиционния есенен панаир „СЕИД БАБА“ в гр.Крумовград

Общинска администрация – Крумовград уведомява всички търговци, които желаят да извършват търговия с хранителни стоки и храни от животински произход по време на традиционния есенен панаир „СЕИД БАБА“  в гр.Крумовград, който ще се състои на 29 и 30 септември 2022 година, че съгласно чл.26 от Закона за храните е необходимо да регистрират временните обекти в ОДБХ-Кърджали. Заявления за регистрация се подават до 28.09.2022 година.

На лицата, извършващи търговия с храни в нерегламентирани обекти, ще се налагат санкции съгласно Закона за храните.

Работещите в обекти за търговия с храни да бъдат с уредени лични здравни книжки.

     Всички скари трябва да разполагат с помещение за съхранение и приготвяне на продуктите за реализация, да са снабдени с течаща питейна вода и да бъдат оборудвани с димоотводи.

Търговците, желаещи обектите им да работят с удължено работно време до 02.00 часа, да подадат заявление до Кмета на община Крумовград, съгласно разпоредбите на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред в община Крумовград. Заявленията за удължено работно време се подават до 28.09.2022 година.

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 26 Септември 2022
  • Посещения: 516

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map