Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Общинска администрация – Крумовград, уведомява гражданите

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

               Общинска администрация – Крумовград, уведомява гражданите, че съгласно чл.12, ал.1 от Наредбата за условията и реда за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от общинския поземлен фонд на Общински съвет – Крумовград, срокът за подаване на заявления за предоставяне под наем  на земеделски земи от Общинския поземлен фонд по  реда на Глава трета от Наредбата /без търг или конкурс/, за стопанската 2022/2023 година, е до 15.09.2022 година.

               Заявления за ползване под наем на земеделски земи без търг или конкурс могат да се подават и след 01.11.2022 година, като лицата заплащат наем за ползване на земеделски земи преди или в деня на сключване на договора, в размер на 1/12 част от удвоения размер на годишния наем  за всеки пълен месец до 30 септември на текущата стопанска година, включително  месеца на сключване на договора.

               Заявленията се подават до кмета на общината, след поставяне на становище от кмета на кметство/кметския наместник по местонахождение на имота или от служител от Дирекция “Общинска собственост и икономика ”.

          Информация за имотите подлежащи на отдаване под наем без търг или конкурс и образец на заявление, могат да бъдат получени от кмета на кметство/кметския наместник на населеното място/ по местонахождение на имота, а за землището на гр.Крумовград в Общинска администрация – Крумовград, Дирекция “ Общинска собственост и икономика ”, етаж 2,  стая №1.

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 31 Август 2022
  • Посещения: 512

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map