Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

ПОКАНА ЗА КОНСУЛТАЦИИ за СИК НС 02.10.2022

ДО

 КОАЛИЦИЯ „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА „

КОАЛИЦИЯ „ГЕРБ-СДС”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ДПС”

КОАЛИЦИЯ „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ИМА ТАКЪВ НАРОД“

КОАЛИЦИЯ „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ-ОБЕДИНЕНИЕ”

ПОЛИТИЧЕСКА ПАРТИЯ „ВЪЗРАЖДАНЕ“

ОТНОСНО: провеждане на консултации за определяне състава на секционните избирателни комисии на територията на Община Крумовград за произвеждане на избори за народни представители за Народно събрание на 02.10.2022 г.

С Указ № 213 от 01.08.2022 г. (Обн. ДВ. бр.61 от 2 август 2022г.)   Президентът на Република България насрочи избори за народни представители за Народно събрание на 02.10.2022 г.

Съгласно чл. 1, ал. 1 и  ал. 3 от ИК за определяне състава на секционните избирателни комисии кметовете на общини провеждат консултации с парламентарно представените партии и коалиции. Във връзка с изготвяне на предложение до Районната избирателна комисия-Кърджали за назначаване на секционни избирателни комисии (СИК) на територията на Община Крумовград за произвеждане избори за народни представители на 02.10 2022 г. и в изпълнение на правомощията си по чл. 91, ал. 1 и  ал. 2 от ИК Ви каня на 24 август 2022 г. от 11:00 часа на консултации за определяне на съставите на СИК по реда на чл. 91, ал. 1, ал. 2,  ал. 3, ал. 4, ал. 5  и ал. 6 от ИК .

Консултациите ще се проведат в залата на общинска администрация Крумовград на първия  етаж  в гр.Крумовград, пл. България,  №5.

Съгласно чл. 91, ал. 4 от ИК и решение № 1281-НС от 16.08.2022 г. на ЦИК,  при провеждане на консултациите при кметовете на общини, участващите партии и коалиции следва да представят следните документи:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 01.08.2022 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 47-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/ коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени .

Поканата и информацията за изборите  са публикувани на официалната интернет страницата на Община Крумовград на адрес www.krumovgrad.bg в рубриката „Избори за НС, 02.10.2022 г.“ и е изпратена на посочените в сайта на ЦИК  адреси на ПП/К.

                                                                                                                                                                         К М Е Т НА ОБЩИНА                                                                                           КРУМОВГРАД........................................

                                                                                   СЕБИХАН МЕХМЕД

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 19 Август 2022
  • Посещения: 541

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map