Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Покана 36 -то заседание на Общински съвет Крумовград на 04.08.2022 г. (четвъртък) от 10.00 часа в залата на Общински съвет Крумовград

П  О  К  А  Н  А

            На основание  чл. 23, (4), т. 1 от ЗМСМА свиквам 36 -то  заседание  на Общински съвет Крумовград  на 04.08.2022 г. (четвъртък) от 10.00 часа в залата на Общински съвет  Крумовград при следния  проекто-

Д  Н  Е  В  Е  Н      Р  Е  Д:

 

1. Приемане и одобряване на отчет, представен от сдружение „ФУТБОЛЕН КЛУБ КРУМОВГРАД” с ЕИК 108572417, за изразходване на сумата от 150 000 (сто и петдесет хиляди) лева, представляваща първа вноска по Договор № 314 от 21.04.2022 г., сключен между Община Крумовград и сдружение „ФУТБОЛЕН КЛУБ КРУМОВГРАД”

  Докладва:  г- н Метин Байрамали – Председател на Общински съвет

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС……………………….

                                                                   / МЕТИН БАЙРАМАЛИ/

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 02 Август 2022
  • Посещения: 122

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: