Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Общинска администрация - Крумовград СЪОБЩАВА На заинтересованата общественост, че е постъпило съобщение за публично обявяване

Общинска администрация - Крумовград

СЪОБЩАВА

На заинтересованата общественост, че е постъпило съобщение за публично обявяване, съгласно чл.62а, ал.2 от Закона за водите, за откриване на процедура за издаване на разрешително за водовземане от подземни води чрез един тръбен кладенец ТК, разположен на територията на ПИ с идентификатор 02141.11.651по КККР на село Багрилци, със заявена цел на водовземане "обществено питейно-битово водоснабдяване".

От общинска администрация Крумовград

Съобщение за публично обявяване

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 24 Юни 2022
  • Посещения: 278

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: