Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

ПОКАНА за 34 -то заседание на Общински съвет Крумовград на 30.06.2022 г. (четвъртък) от 10.00 часа в залата на Общински съвет Крумовград

 

                                                                 ДО

                                                                  г-н (г-жа)……………………………..

 

П  О  К  А  Н  А

            На основание  чл. 23, (4), т. 1 от ЗМСМА свиквам 34 -то  заседание  на Общински съвет Крумовград  на 30.06.2022 г. (четвъртък) от 10.00 часа в залата на Общински съвет  Крумовград при следния  проекто-

Д  Н  Е  В  Е  Н      Р  Е  Д:

 

1. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество в община Крумовград

          Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

2. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за отдаване под наем или аренда на земеделски земи от Общински поземлен фонд.

           Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

3. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди, за настаняване под наем и продажба на общински жилища.

          Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС……………………….

                                                                   / МЕТИН БАЙРАМАЛИ/

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 23 Юни 2022
  • Посещения: 85

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: