Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Крумовград СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица

СЪОБЩЕНИЕ  

                                                                         

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Крумовград СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица,  че по заявление с вх. № 94-М-230/03.05.2022г. е издадена заповед № КО – 330 от 10.05.2022год. на Кмета на община Крумовград за одобряване на техническо задание за проектиране  и  разрешено  изработването на проект за ПУП – План за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 69688.24.18  с начин на трайно ползване „За стопански двор“  по КК и КР на село Странджево, община Крумовград, област Кърджали одобрени със заповед № РД-18-415/28.09.2017год на Изпълнителния Директор на АГКК.

                                                                               

Дирекция  “ТРБ”

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 10 Май 2022
  • Посещения: 286

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: