Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

ОБЯВЛЕНИЕ

ОБЯВЛЕНИЕ

       Община Крумовград, област Кърджали, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ,

СЪОБЩАВА

 

че с решение №512 от протокол № 31 от 20.04.2022г., на основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.124а, ал.1 и чл.124б, ал.1 от ЗУТ, при наличието на условията на чл.124а, ал.7 от ЗУТ се дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за застрояване /ПЗ/ за обект: „Вилна сграда“ в поземлен имот с идентификатор 39970.508.44 по КККР на гр.Крумовград, община Крумовград.

Съгласно разпоредбите на чл.124б, ал.4 от ЗУТ, решението не подлежи на оспорване.

           

Дирекция  “ТРБ”

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 03 Май 2022
  • Посещения: 379

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: