Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

К Л А С И Р А Н Е на участниците в общински конкурс за рисунка - илюстрация на детска приказка под наслов „ПРИКАЗКА В РИСУНКА“

                                                                           К Л А С И Р А Н Е

на участниците в общински  конкурс за рисунка - илюстрация на детска приказка под наслов „ПРИКАЗКА В РИСУНКА“ по повод  Седмицата на детската книга и изкуствата за деца  и Международния ден на книгата и авторското право – 23 април

възрастова група – детска градина:

        I място:

   Мелиса Якуб -7 г. ДГ „М.Палаузов“ – „Грозното патенце;

   Ердем Ерхан -6 г. ДГ „М.Палаузов“ – „Дядовата ръкавичка“;

   Александра Хаджиева – 5 г. ДГ „М.Палаузов“ – „Дядо вади ряпа“;

  II място:

       Калоян Кайряков – 6г. ДГ „Ю.Гагарин“ – „ Трите прасенца“;

        Ефе Ерол  - ДГ „Ю.Гагарин“ – „Косе Босе“;

       

  III място:

  Мерием Мехмед – 6 г. ДГ „Слънце“ с. Токачка -„Снежанка и седемте джуджета“;

  Джансу Али – 7 г. ДГ „Юрий Гагарин“ – „Снежанка и 7-те джуджета“;

        Поощрителни награди:

 

1. Яница Хаджиева – 6 г. ДГ „Ю.Гагарин“ – „Пепеляшка“;

2. Елиф Ергюн – ДГ „Слънце“ с. Токачка – „Зайовата къщичка“;

3. Нур Мустафа- ДГ „Слънце“ с. Токачка -„Грозното патенце;

4. Емир Ергюн - ДГ „Слънце“ с. Токачка -„Вълкът и седемте козлета;

5. Никола Бонев – 6 г. . ДГ „Ю.Гагарин“ – „Златната рибка“;

6. Нургюл Мустафа – 7 г. ДГ „Слънце“ с. Токачка -„Палечка;

7. Кристиян Мирославов – 6 г. - ДГ „Ю.Гагарин“ – „Трите прасенца“;

8. Ерен Халил – 6 г. ДГ „Ю.Гагарин“ – „Трите прасенца“;

9. Хасрет Метин 6 г. - ДГ „Ю.Гагарин“ – „Червената шапчица“;

10. Виктория Дуралиева – 5 г. ДГ „Ю.Гагарин“ – „Трите мечки“;

11. Рая Симеонова – 5 г. ДГ „Ю.Гагарин“ – „Трите прасенца“;

12. Сабрие Разван – 3 гр. ДГ „Ю.Гагарин“ – „Снежанка и седемте джуджета“;

13. Сияна Дуралиева – 4 г. ДГ „Ю.Гагарин“ – „Франклин“;

14. Бахрие Емилова – 5 г. ДГ „Мир“ с. Пелин – „Дядо и ряпа“;

15. Айнур Севал – 6г. ДГ „Ю.Гагарин“ – „Снежанка и седемте джуджета“;

16. Сердар Нергюзел – 6 г. ДГ „Мир“ с. Пелин – „Трите прасенца“;

17. Ерен Исмаил – 7 г. . ДГ „Ю.Гагарин“ – „Житената питка“;

18. Карина Неделчева – 6 г. ДГ „М.Палаузов“ – „Под гъбата“;

                                 възрастова група – I – IV клас :

        I място:

          Тунч Халил - 7 г. I б кл. СУ „В.Левски“ – „Хензел и Гретел“;

          Цветан Иванов - 7 г. I б кл. СУ „В.Левски“ – „Хитър Петър“;

          Мерджан Рашид – 11 г. IV кл. ОУ „Ив.Вазов“ с. Поточница – „ Снежанка“;

          Нарин Ариф - 11 г. IV кл. ОУ „Ив.Вазов“ с. Поточница – „ Пепеляшка“;

          Айлин Осман- IV  кл. ОУ „П.К.Яворов“с.Токачка – „Палечка“;

    II място:

          Мерве Топал – 7 г. I в кл. СУ „В.Левски“ – „Лисицата и гроздето“;

          Айлин Шериф – IV в кл. СУ „В.Левски“ – „Майчина сълза“;

          Гергана Баткова – II а кл. СУ „В.Левски“ – „Малката русалка“;

          Есма Сабри – 9 г. III кл.. ОУ „Ив.Вазов“ с. Поточница – „ Рапунцел“;

          Умут Юсеин – 9 г. III кл.. ОУ „Ив.Вазов“ с. Поточница – „ Грозното патенце“;

    III място:

  Виктор Георгиев – III б кл. СУ „В.Левски“ – „Дядовата ръкавичка“;

          Едже Дуралъ – II кл. КСУДСР – „Дядовата ръкавичка“;

          Юзлем Феим – 10 г. IV кл. ОУ „Ив.Вазов“ с. Поточница – „ Червената шапчица“;

          Елиф Афузбекир - IV  кл. ОУ „П.К.Яворов“с.Токачка – „Майчина сълза“;

          Емир Акча - III а  кл. СУ „В.Левски“ – „Червената Шапчица“;

          Поощрителни награди:

 

 • Алис Тюрдиева – 7 г. I в кл. СУ „В.Левски“ – „Малката русалка“;
 • Деница Чилингирова -7 г. I в кл. СУ „В.Левски“ – „Пипи дългото чорапче“;
 • Дарина Карафеизова -7 г. I в кл. СУ „В.Левски“ – „Червената шапчица“;
 • Езги Муса-7 г. I в кл. СУ „В.Левски“ – „Малката русалка“;
 • Мерт Халим -7 г. I в кл. СУ „В.Левски“ – „Пинокио“;
 • Теодорина Моллова - IV в кл. СУ „В.Левски“ – „Рапунцел“;
 • Елиф Акча -7 г. I б кл. СУ „В.Левски“ – „Пепеляшка“;
 • Денис Хамза – 10 г. IV кл. СУ „П.Р.Славейков“ гр.Кърджали;
 • Аслъ сабри - III а кл. СУ „В.Левски“ – „Маша и мечока“;
 • Дамла Ариф – 8 г. II кл. ОУ „Ив.Вазов“ с. Поточница – „ Дядо и ряпа“;
 • Гюзем Севдова - 9 г. III кл.. ОУ „Ив.Вазов“ с. Поточница – „ Вълкът и 7-те козлета“;
 • Бурак Юсеин - 9 г. II г кл. СУ „В.Левски“ – „Малкият принц“;
 • Адриан Кайряков 10 г. СУ „В.Левски“ – „Хитър Петър“;
 • Нихал Хюсеин-8 г. II а кл. СУ „В.Левски“ – „Снежанка и седемте джуджета“;
 • Анна Мария Ангелова – 9 г. III кл. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с. Странджево – „Косе Босе“;
 • Даниел Христов IV кл. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с. Странджево – „Малечко Палечко“;
 • Мелда Али - II кл. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с. Странджево – „Мишлето Гризи“;
 • Емре Шюкри - II кл. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с. Странджево – „Мечо Пух“;
 • Юсеин Реджеб - II кл. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с. Странджево – „Трите прасенца“;
 • Емирхан Мюмюнали- II кл. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с. Странджево – „Мечо Пух“;
 • Асмин Джематин - II кл. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с. Странджево – „Мечо Пух“;
 • Емирджан Христов - II кл. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с. Странджево – „Пипи“;
 • Ерен Тасим - II кл. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с. Странджево – „Малкият принц“;
 • Джесур Реджеб- II кл. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с. Странджево – „Дядо и ряпа“;
 • Санер Юсуф- II кл. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с. Странджево – „Дядо и ряпа“;
 • Ивана Митева- II кл. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с. Странджево – „Рапунцел“;
 • Керем Халил - II кл. ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с. Странджево – „Мечо Пух“;
 • Айлин Юмер - IV кл. СУ „В.Левски“ – „Туфо рижият пират“;
 • Мерве Топал - I б кл. СУ „В.Левски“ – „Червената шапчица“;
 • Елиф Ахмед - IVв кл. СУ „В.Левски“ – „Мечо Пух“;
 • Анджелина Добрева - I б кл. СУ „В.Левски“ – „Червената шапчица“;
 • Маргарита Костадинова - IVв кл. СУ „В.Левски“ – „Алиса в огледалния свят“;
 • Сими Исмаил - IVб кл. СУ „В.Левски“ – „Аладин и вълшебната лампа“;
 • Есра Осман - IV кл. ОУ „П.К.Яворов“с.Токачка – „Вълкът и агнето“;
 • Седа Ходжа - IV кл. ОУ „П.К.Яворов“с.Токачка – „Снежанка и 7-те джуджета“;
 • Селер Хасан- IV кл. ОУ „П.К.Яворов“с.Токачка – „Грозното патенце“;
 • Гизем Юсеин - IV кл. ОУ „П.К.Яворов“с.Токачка – „Котаракът в чизми“;
 • Мелек Халил - IV кл. ОУ „П.К.Яворов“с.Токачка – „Франклин и подаръкът за мама“;
 • Сена Мехмед - IV кл. ОУ „П.К.Яворов“с.Токачка – „Лакомото мече“;
 • Хамза Ахмед - IV кл. ОУ „П.К.Яворов“с.Токачка – „Зайо Байо и кучето“;
 • Еда Мюмюн - III а кл. СУ „В.Левски“ – „Хензел и Гретел“;
 • Анъл Юсеин -8 г. II кл. ОУ „Ив.Вазов“ с. Поточница – „ Мечо Пух“;
 • Зелиха Мустафа - 8 г. II кл. ОУ „Ив.Вазов“ с. Поточница – „ Пепеляшка“;
 • Джанер Назим -8 г. II кл. ОУ „Ив.Вазов“ с. Поточница – „Дядо и ряпа“;
 • Пънар Наим -8 г. II кл. ОУ „Ив.Вазов“ с. Поточница – „Палечка“;

                                      възрастова група – V- VII клас :

           I място:

             Ферит Сами – VIII кл. СУ „В.Левски“ – „Грозното патенце“;

             Синем Емин – 14 г. VIII кл. СУ „В.Левски“ – „Пепеляшка“;

             Еда Хасан - VI г  кл. СУ „В.Левски“ – „Малката кибритопродавачка“;

      II място:

             Красимира Карамфилова - 13 г. VII кл. СУ „В.Левски“ – „Майчина сълза“;

             Адриана Даматова - 11 г. V б кл. СУ  „В.Левски“ – „ Дивите лебеди“ ;

      III място:

             Елфиде Шериф - VII кл. СУ „В.Левски“ – „Една българка“;

             Елиф Селяхтин  - V кл. СУ „В.Левски“ – „Грозното патенце“;

 

               Поощрителни награди:

 • Еда Халил – 11 г. V а кл. СУ „В.Левски“ – Красавицата и звяра“ ;
 • Еда Али - 11 г. V кл. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Странджево – „Тримата братя и златната ябълка“;
 • Едже Юсуф – VI кл. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Странджево – „Тримата братя и златната ябълка“;
 • Нежла Мехмед - V кл. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Странджево – „Трите прасенца“;
 • Мюмюне Шукри - VI кл. ОУ  „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Странджево – „Тримата братя и златната ябълка“;
 • Синем Сефтин – VII кл. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Странджево – „Грозното патенце“;
 • Несрин Раим - V кл. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Странджево – „Рапунцел“;
 • Есил Халил - V кл. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Странджево – „Косе Босе“;
 • Санем Расим - V кл. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Странджево – „Червената шапчица“;
 • Бейза Мустафа – 13 г. VII кл. СУ „В.Левски“ – „Пинокио“;
 • Озан Ерхан -13 г. VII кл. СУ „В.Левски“ – „Грозното патенце“;
 • Мерием Топал – VII б кл. СУ „В.Левски“ – „Пинокио“;
 • Джейда Юсеин - 13 г. VII кл. ОУ „Н.Й.Вапцаров“с. Г.Кула – „Тримата братя и златната ябълка“;
 • Ебру Чилингирова -11 г. V кл. ОУ „Н.Й.Вапцаров“ с. Г.Кула – „Рапунцел“;
 • Дарина Димитрова - 14 г. VII г кл. СУ „В.Левски“ – „Мечо Пух“;
 • Даниела Хаджиева - 11 г. V кл. ДОУ „В.Левски“ с. Егрек – „Гарванът и лисицата“;

Наградите  на всички участници в конкурса ще бъдат връчени на

          5 май 2022 г. от 17.00 ч. в градския парк  /до къщичката/.

Тагове: Съобщения

 • Публикувана на 29 Април 2022
 • Посещения: 402

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: