Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

ПОКАНА за 28 -то  заседание  на Общински съвет Крумовград  на   24.02.2022 г. (четвъртък) от 10.00 часа в залата на Общински съвет  Крумовград

П  О  К  А  Н  А

На основание  чл. 23, (4), т. 1 от ЗМСМА свиквам 28 -то  заседание  на Общински съвет Крумовград  на   24.02.2022 г. (четвъртък) от 10.00 часа в залата на Общински съвет  Крумовград при следния  проекто-

Д  Н  Е  В  Е  Н      Р  Е  Д:

1. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет Крумовград за периода от месец юли 2021 година – до края на месец декември 2021 година.

Докладва:  г- жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

2. Отчет за изпълнение на програмата за управление за мандат 2019-2023 г. на кмета на община Крумовград за 2021 година.

Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

3.Отчет за изпълнение на Годишния план за младежта на община Крумовград за 2021 г. и приемане на Годишен план за младежта на община Крумовград за 2022 година.

          Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

4. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Крумовград за 2022 година.

Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

5. Приемане на годишен доклад за състоянието на системата на финансово управление и контрол за 2021 г. на МБАЛ „Живот+“ ЕООД гр. Крумовград.

Докладва: д-р Мария Иванова – Управител на МБАЛ „Живот+“ЕООД

6. Приемане на годишен доклад за състоянието на системата на финансово управление и контрол за 2021 г. на „Медицински център проф.д-р Никола Милчев – Крумовград“ ЕООД.

Докладва: д-р Мариела Танева – управител на Медицински център

7. Определяне на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд в община Крумовград за индивидуално и общо ползване, даване съгласие за предоставянето им за ползване. Определяне задълженията на общината и на ползвателите за поддържането на пасищата, мерите и ливадите.

Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

8. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Крумовград през 2022 година.

Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

9. Одобряване на изготвени пазарни оценки за разпореждане с недвижими имоти-частна общинска собственост и определянето им за начални цени при провеждането на публични търгове.

Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

10. Отдаване под наем на части от недвижими имоти-публична общинска собственост по реда на чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост.

Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

11. Разпореждане с недвижим имот – частна общинска собственост.

Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

12. Гласуване на решения по дневен ред на заседание на Общото събрание „ВиК“ ООД гр. Кърджали, което ще се проведе на 24.03.2022 година от 14:00 часа.

Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

13. Изменение и допълнение на решение № 386 от Протокол № 23 от 08.09.2021 г. на Общински съвет Крумовград.

Докладва: г-жа Себихан Мехмед - Кмет на община Крумовград

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС……………………….

                                      МЕТИН БАЙРАМАЛИ

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 18 Февруари 2022
  • Посещения: 500

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map