Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Община Крумовград СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица

СЪОБЩЕНИЕ  

                                                                         

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Крумовград СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица,  че по заявление с вх. № 94-Х-16/24.01.2022г. е издадена заповед № КО – 51 от 01.02.2022год. на Кмета на община Крумовград за одобряване на техническо задание за проектиране  и  разрешено  изработването на проект за ПУП – План за регулация и застрояване  за поземлени имоти с идентификатори 57248.17.117, 57248.17.55, 57248.17.56, 57248.17.58 и 57248.17.98  с начин на трайно ползване „За стопански двор“  по КК и КР на село Полковник Желязово, община Крумовград, област Кърджали одобрени със заповед № РД-18-324/13.09.2017г. на Изпълнителния Директор на АГКК в „За производствени, складови, административни, търговски, обслужващи сгради и съоръжения, и  трафопост“

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 14 Февруари 2022
  • Посещения: 502

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map