Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

 Общинска администрация Крумовград обявява на заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

 Общинска администрация Крумовград

 

ОБЯВЯВА

 На заинтересованите лица и общественост, че има следното инвестиционно предложение:

 

„Вертикална планировка и озеленяване в междублоково пространство”,

находящо се в УПИ І и УПИ ІІ, кв.29, представляващи ПИ 39970.502.974 по КК и КР на гр. Крумовград

 

Инвестиционното предложение цели изграждането на модерна визия на урбанизирано пространство и обособяване на зони с функции за отдих и социални дейности.

 Писмени становища и мнения се приемат:

 в РИОСВ – Хасково, гр. Хасково, ул. „Добруджа” №14 и/или в Община Крумовград, гр. Крумовград,  пл. „България” №5.

         

От общинска администрация Крумовград

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 19 Октомври 2021
  • Посещения: 377

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: