Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Крумовград СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица

СЪОБЩЕНИЕ  

                                                                         

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Крумовград СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица,  че с Решение № 386 от протокол № 23/08.09.2021год. на  ОбС - Крумовград е одобрено техническо задание за проектиране  и  разрешено  изработването на проект за Подробен устройствен план  ПУП - /ПРЗ/ - изменение на плана за регулация и застрояване на град Крумовград в обхват кв. 76 и 76А по ПУП на град Крумовград, общ. Крумовград, /поземлени имоти с идентификатори 39970.502.1409, 39970.502.969, 39970.502.1247, 39970.502.970, 39970.502.1236, 39970.502.272 и 39970.502.1256 по КК и КР на Крумовград.

 

                                                                     Дирекция  “ТРБ”

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 28 Септември 2021
  • Посещения: 83

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: