Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

СЕДМИЦА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ

СЕДМИЦА НА ПОЖАРНАТА БЕЗОПАСНОСТ

В периода от 13 септември до 17 септември 2021 г. ще се проведе традиционната Седмица на пожарната безопасност. Честването на Професионалния празник на служителите от ГДПБЗН-МВР ще бъде на 14 септември. През тази седмица се провеждат редица мероприятия с цел популяризиране дейността на органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН), както и мерките за недопускане на пожари.

В тази връзка в Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр.Крумовград са предвидени за провеждане следните мероприятия: 

Дейности

Място

Дата,час, период

Провеждане на дарителска кампания от служителите на РСПБЗН-Крумовград, в помощ на децата на загиналите при изпълнение на служебния си дълг.

РСПБЗН-Крумовград, гр.Крумовград, ул.”Христо Ботев” № 1 Б, тел.03641/72-85 и 0361/69812.

23.08.2021 г.-03.09.2021 г.

Популяризиране на доброволчеството чрез публикуване на материали в  сайта на община Крумовград и местната кабелна телевизия - състояние, изисквания и критерии пред бъдещите доброволци, възможност за обучение и обществени ползи.

гр.Крумовград, Община, информационни табла в гр.Крумовград, Местна кабелна телевизия, Сайта на Община Крумовгра

31.08.2021 г.

17.09.2021г.

Организиране на приемни дни с открити телефонни линии за граждани и провеждане на дни на отворени врати в РСПБЗН Крумовград

РСПБЗН-Крумовград, гр.Крумовград, ул.”Христо Ботев” № 1 „Б”, тел.03641/72-85 и 0361/69820.

Приемни дни –  15,16, и 17.09.2021 г (от 09, 30 ч. до 12, 00ч.)Ден на отворени врати 13.09.2021

Обществено представяне на  обновения сграден фонд на РСПБЗН Крумовград и тактико-техническите способности на силите и средствата  за реагиране при пожари, бедствия и извънредни ситуации. Провеждане на демонстративна тренировка в двора на РСПБЗН по пожаро-строева подготовка със състава на ДС  пред обществеността.

На паркинга пред градския стадион и в двора на РСПБЗН-Крумовград, гр.Крумовград, ул.”Христо Ботев” № 1 „Б”, тел.03641/72-85 и 0361/69820.

От 10.00 ч. на 13.09.2021 г

От РСПБЗН Крумовград  приканват всички, които желаят да се запознаят с труда на пожарникарите, да посетят службата на 13.09.2021 г. който е обявен за „Ден на отворени врати“. Дните от 14 до 17.09.2020 г., в часовия диапазон от 09,30 до 12,00 ч., са обявени за приемни дни на Началника на службата. При желание да се свържете с нас по телефона, можете да го направите на откритата телефонна линия на телефон 0361 / 69820.

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр.Крумовград

Септември 2021 г.

СТАНИ ДОБРОВОЛЕЦ

През последните години се наблюдава увеличаване на риска от възникване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации на територията на България, което е резултат от климатичните промени и продължаващата концентрация на населението в няколко индустриализирани и урбанизирани региона. Ситуацията се усложнява и от влиянието на глобалната икономическа криза и нейното негативно отражение върху страната ни. За постигане на ефективна намеса при възникване на бедствия и за осигуряване активно участие на хората при защитата на техния живот и здраве, за опазване на околната среда и имущество е необходимо активно участие на гражданите в дейности, насочени към осигуряване на собствената им безопасност. Това се постига чрез създаването на доброволни  формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия и отстраняване на последиците от тях.
            Доброволците в отделни населени места са онези, специално обучени за целта хора, които първи да окажат необходимата помощ и подкрепа, да организират действията до пристигане на професионалните служители. Това са гражданите, които съдействат на професионалистите при пожари, бедствия, аварии и катастрофи.
           Мисията на доброволеца е благородна – той помага на хората в беда, спасява човешки живот. Изпълнението на тази мисия създава удовлетвореност и чувство на изпълнен дълг.
           На територията на община Крумовград има създадено доброволно формирование   за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях към община Крумовград. В момента доброволците са петнадесет, като същите са обучени за работа и са окомплектовани с лични предпазни средства.  
           За доброволец може да кандидатства всеки пълнолетен, неосъждан и клинично здрав българин. Доброволци не могат да бъдат служители на Министерство на вътрешните работи и на Министерство на отбраната. Доброволците  получават заплащане за периода, в който се обучават и при участие в бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. Всички доброволци преминават обучение и са застраховани при извършваните от тях дейности като такива.

За по-вече информация можете да се обърнете към общинска администрация гр.Крумовград, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр.Крумовград или да посетите интернет адрес: http://pojarna.com/bg/sections/kampanii/dobrovolni_otrqdi/

Използваме повода във връзка с продължаващото засушаване да призовем населението и гостите на общината стриктно да спазват правилата за пожарна безопасност. Запаленият в сухи треви огън и изгарянето на отпадъци в сухото и горещо време крие сериозна заплаха.  Евентуална поява на вятър в тази усложнена обстановка би довела до прехвърляне на огъня от сухите треви в горските масиви или в земеделски площи. 

Обръщаме внимание на всички, че е абсолютно забранено паленето на огън в стърнища, сухи треви по слогове, поляни и крайпътни ивици, както и изгарянето на отпадъци. За това си действие извършителите носят административно - наказателна отговорност.

Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ гр.Крумовград

Септември 2021 г.

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 07 Септември 2021
  • Посещения: 53

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: