Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения

До
ОБЩИНА КРУМОВГРАД


Дата 19.08.2021
 
Относно: Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения


Уважаеми клиенти,

С цел подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и свеждане до минимум причините за поява на аварийни ситуации, се налага извършване на профилактични ремонтни дейности по електросъоръжения, които захранват Ваши обекти. Тези дейности ще предизвикат временно прекъсване на електрозахранването на обектите, фигуриращи в приложената таблица, съдържаща и информация за времето и продължителността на прекъсванията.

Тази информация има за цел да Ви подпомогне при планиране на Вашата дейност и минимизиране на риск от щети по Вашите уреди и машини.

Моля да имате предвид, че посочената продължителност е приблизителна и прекъсванията на електрозахранването могат и да са по-кратки от записаното.

Списък на обекти за планово прекъсване на електрозахранването на територията на „Електроразпределение Юг“ ЕАД :

клиент наименование на обект адрес ИТН дата
час
от до
1 1000434989 стопански С. АВРЕН, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, . 0, *73 3018499 23.08.2021 10:00 14:00
2 1000434989 стопански С. АВРЕН, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, . 0, *221 3023117 23.08.2021 10:00 14:00
3 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. АВРЕН, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, . 0, *61 3067722 23.08.2021 10:00 14:00
4 1000434989 КМЕТСТВО С. АВРЕН, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, . 0, *151 3067782 23.08.2021 10:00 14:00
5 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ МТП АВРЕН-3 С. АВРЕН, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, . 0, *126 3072523 23.08.2021 10:00 14:00
6 1000434989 БИВША ЗДРАВНА СЛУЖБА С. АВРЕН, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, . 0, *94 3018497 23.08.2021 10:00 14:00
7 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. АВРЕН, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, . 0, *203 3067723 23.08.2021 10:00 14:00
 
При въпроси касаещи поддръжка на мрежата и липса на захранване, можете да се свържете с нас на сервизен телефон 0700 1 0007, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 20 Август 2021
  • Посещения: 56

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: