Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Профилактични дейности на EVN

До
ОБЩИНА КРУМОВГРАД


Дата 12.08.2021
 
Относно: Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения


Уважаеми клиенти,

С цел подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и свеждане до минимум причините за поява на аварийни ситуации, се налага извършване на профилактични ремонтни дейности по електросъоръжения, които захранват Ваши обекти. Тези дейности ще предизвикат временно прекъсване на електрозахранването на обектите, фигуриращи в приложената таблица, съдържаща и информация за времето и продължителността на прекъсванията.

Тази информация има за цел да Ви подпомогне при планиране на Вашата дейност и минимизиране на риск от щети по Вашите уреди и машини.

Моля да имате предвид, че посочената продължителност е приблизителна и прекъсванията на електрозахранването могат и да са по-кратки от записаното.

Списък на обекти за планово прекъсване на електрозахранването на територията на „Електроразпределение Юг“ ЕАД :

клиент наименование на обект адрес ИТН дата
час
от до
1 1010114060 ДЕТСКА ГРАДИНА С. ЕГРЕК, . 0, *201 3073637 16.08.2021 07:30 10:00
2 1010114060 ДЕТСКА ГРАДИНА С. ПЕЛИН, . 0, 14* 4067631 16.08.2021 07:30 10:00
3 1010114060 УЧИЛИЩЕ М.ХРИСТОВ -СТОЛ С.АВРЕН С. АВРЕН, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, . 0, *180 3073652 16.08.2021 07:30 10:00
4 1010114060 УЧИЛИЩЕ С. КАМЕНКА, . 0, *62 3069390 16.08.2021 07:30 10:00
5 1010114060 УЧИЛИЩЕ-РАБОТИЛНИЦА С. КАМЕНКА, . 0, *223 3069187 16.08.2021 07:30 10:00
6 1010114060 ДЪРВЕНА БАРАКА С. КАМЕНКА, . 0, *259 3069389 16.08.2021 07:30 10:00
7 1010114060 ДЕТСКА ГРАДИНА С. АВРЕН, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, . 0, *63 3073641 16.08.2021 07:30 10:00
8 1010114060 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С.ГУЛИЙКА С. ГУЛИЙКА, . 0, *72 3069397 16.08.2021 07:30 10:00
9 1010114060 ДЕТСКА ГРАДИНА С. АВРЕН, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, . 0, *63 3073641 17.08.2021 13:00 16:00
10 1010114060 УЧИЛИЩЕ М.ХРИСТОВ -СТОЛ С.АВРЕН С. АВРЕН, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, . 0, *180 3073652 17.08.2021 13:00 16:00
11 1010114060 ДЕТСКА ГРАДИНА С. ЕГРЕК, . 0, *201 3073637 18.08.2021 09:00 12:00
12 1010114060 ДЕТСКА ГРАДИНА С. ПОТОЧНИЦА, . 0, *178 3073313 19.08.2021 13:00 16:00
 
При въпроси касаещи поддръжка на мрежата и липса на захранване, можете да се свържете с нас на сервизен телефон 0700 1 0007, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.


С уважение,

Електроразпределение Юг ЕАД
4000, Пловдив,
ул. Хр. Г. Данов 37
 

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 13 Август 2021
  • Посещения: 81

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: