Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на http://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Профилактични дейности на EVN

До
ОБЩИНА КРУМОВГРАД


Дата 12.08.2021
 
Относно: Профилактични ремонтни дейности на електросъоръжения


Уважаеми клиенти,

С цел подобряване качеството на предлаганите от нас услуги и свеждане до минимум причините за поява на аварийни ситуации, се налага извършване на профилактични ремонтни дейности по електросъоръжения, които захранват Ваши обекти. Тези дейности ще предизвикат временно прекъсване на електрозахранването на обектите, фигуриращи в приложената таблица, съдържаща и информация за времето и продължителността на прекъсванията.

Тази информация има за цел да Ви подпомогне при планиране на Вашата дейност и минимизиране на риск от щети по Вашите уреди и машини.

Моля да имате предвид, че посочената продължителност е приблизителна и прекъсванията на електрозахранването могат и да са по-кратки от записаното.

Списък на обекти за планово прекъсване на електрозахранването на територията на „Електроразпределение Юг“ ЕАД :

клиент наименование на обект адрес ИТН дата
час
от до
1 1000434989 УЛ.ОСВЕТ. ТП-2 Г.КАМЕНЯНЕ С. ГОЛЯМО КАМЕНЯНЕ, . 0, *116 3073405 16.08.2021 07:30 10:00
2 1000434989 КМЕТСТВО С. ГУЛИЙКА, . 0, *26 3068952 16.08.2021 07:30 10:00
3 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. МАЛКО КАМЕНЯНЕ, . 0, *10 3072190 16.08.2021 07:30 10:00
4 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. МАЛКО КАМЕНЯНЕ, . 0, *34 3072189 16.08.2021 07:30 10:00
5 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ МАХ БАЩИНО С. СЛИВАРКА, . 0, *58 3074683 16.08.2021 07:30 10:00
6 1000434989 БИВША ЗДРАВНА СЛУЖБА С. АВРЕН, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, . 0, *94 3018497 16.08.2021 07:30 10:00
7 1000434989 КМЕТСТВО С. СЛИВАРКА, . 0, *57 3068953 16.08.2021 07:30 10:00
8 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ГОЛЯМО КАМЕНЯНЕ, . 0, *76 3072185 16.08.2021 07:30 10:00
9 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ГУЛИЙКА 2 С. ГУЛИЙКА, . 0, *39 3072249 16.08.2021 07:30 10:00
10 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. КАМЕНКА, . 0, *125 3074312 16.08.2021 07:30 10:00
11 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. РОГАЧ, . 0, *34 3072251 16.08.2021 07:30 10:00
12 1000434989 НП,РАЗШИРЕНИЕ НА ГРОБИЩЕН ПАРК С. РОГАЧ, . 0, 62774.12.53 НП 4362610 16.08.2021 07:30 10:00
13 1000434989 КМЕТСТВО С. ГОЛЯМО КАМЕНЯНЕ, . 0, *10 3072193 16.08.2021 07:30 10:00
14 1000434989 ГРОБИЩЕН ПАРК С. ПОДРУМЧЕ, УЛ. . 0, ПИ 57062.14.20 НП 4379869 16.08.2021 07:30 10:00
15 1000434989 КМЕТСТВО С. ПОДРУМЧЕ, . 0, *82 3069139 16.08.2021 07:30 10:00
16 1000434989 КМЕТСТВО С. ГУЛИЯ, . 0, *3 3073416 16.08.2021 07:30 10:00
17 1000434989 УЛИЧНО-ТП 1 С. СЛИВАРКА, . 0, *106 3073412 16.08.2021 07:30 10:00
18 1000434989 ПУНКТ М В Р С. ГУЛИЙКА, . 0, *37 3074130 16.08.2021 07:30 10:00
19 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ПОДРУМЧЕ, . 0, *38 3069136 16.08.2021 07:30 10:00
20 1000434989 КМЕТСТВО С. АВРЕН, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, . 0, *151 3067782 16.08.2021 07:30 10:00
21 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. АВРЕН, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, . 0, *61 3067722 16.08.2021 07:30 10:00
22 1000434989 КМЕТСТВО С. РОГАЧ, . 0, *61 3067783 16.08.2021 07:30 10:00
23 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. РОГАЧ, . 0, *83 3072253 16.08.2021 07:30 10:00
24 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. РОГАЧ, . 0, *33 3072250 16.08.2021 07:30 10:00
25 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ МТП АВРЕН-3 С. АВРЕН, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, . 0, *126 3072523 16.08.2021 07:30 10:00
26 1000434989 УЛИЧНО ОСВ. М.ЧИФЛИК С. ГОЛЯМО КАМЕНЯНЕ, . 0, УО Чифлик *138 3069143 16.08.2021 07:30 10:00
27 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ГОЛЯМО КАМЕНЯНЕ, . 0, *114 3069144 16.08.2021 07:30 10:00
28 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. АВРЕН, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, . 0, *203 3067723 16.08.2021 07:30 10:00
29 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ГУЛИЯ 2 С. ГУЛИЯ, . 0, *19 3072187 16.08.2021 07:30 10:00
30 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ РОГАЧ 2 С. РОГАЧ, . 0, *44 3069138 16.08.2021 07:30 10:00
31 1000434989 стопански С. АВРЕН, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, . 0, *73 3018499 16.08.2021 07:30 10:00
32 1000434989 УЛ.ОСВЕТЛЕНИЕ МТП.3 С. КАМЕНКА, . 0, *121 3069149 16.08.2021 07:30 10:00
33 1000434989 КМЕТСТВО С. МАЛКО КАМЕНЯНЕ, . 0, *13 3072196 16.08.2021 07:30 10:00
34 1000434989 КМЕТСТВО С. КАМЕНКА, . 0, *192 3074303 16.08.2021 07:30 10:00
35 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ПОДРУМЧЕ, . 0, *84 3072198 16.08.2021 07:30 10:00
36 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ-МАХ. КЪПИНА С. ГОЛЯМО КАМЕНЯНЕ, . 0, УО м.Къпина 4177435 16.08.2021 07:30 10:00
37 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ДЕВЕСИЛИЦА, . 0, *23 3067772 16.08.2021 07:30 10:00
38 1000434989 УЛ.ОСВЕТЛЕНИЕ-СЛИВАРКА-2 С. СЛИВАРКА, . 0, *40 3072199 16.08.2021 07:30 10:00
39 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. РОГАЧ, . 0, *129 3072252 16.08.2021 07:30 10:00
40 1000434989 УЛИЧНО-ТП 1 ГУЛИЙКА С. ГУЛИЙКА, . 0, *3* 3072242 16.08.2021 07:30 10:00
41 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ЕДРИНО, . 0, *94 3072454 16.08.2021 07:30 10:00
42 1000434989 ВОДОСНАБДЯВАНЕ С. ПОДРУМЧЕ, . 0, *61 3234305 16.08.2021 07:30 10:00
43 1000434989 стопански С. АВРЕН, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, . 0, *221 3023117 16.08.2021 07:30 10:00
44 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. КАМЕНКА, . 0, *123 3074311 16.08.2021 07:30 10:00
45 1000434989 НП - ПУП С. ПОДРУМЧЕ, . 0, УПИ 1 КВ.19 НП 4427144 16.08.2021 07:30 10:00
46 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ 1 С. ДЕВЕСИЛИЦА, . 1, 3072194 16.08.2021 07:30 10:00
47 1000434989 НП- канализация модулна ПСОВ С. ГОРНА КУЛА, . 0, "Чаиз башъ" кв IX 4203830 16.08.2021 07:30 10:00
48 1000434989 КМЕТСТВО С. ГОРНА КУЛА, . 0, *93 3077928 16.08.2021 07:30 10:00
49 1000434989 НП УО С. ЗЛАТОЛИСТ, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, УЛ. . 0, РУСОПАСТ НП 4463949 16.08.2021 07:30 10:00
50 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ГОРНА КУЛА МАХ. ПРИПЕК С. ГОРНА КУЛА, . 0, УО Припек *78 3072508 16.08.2021 07:30 10:00
51 1000434989 НП - канализация С. ГОРНА КУЛА, . 0, ИМОТ 020002 НП 4304739 16.08.2021 07:30 10:00
52 1000434989 НП- ДЕТСКА ГРАДИНА С. ПОДРУМЧЕ, . 0, УПИ I КВ.19 НП 4465831 16.08.2021 07:30 10:00
53 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ГОРНА КУЛА, . 0, *18 3072510 16.08.2021 07:30 10:00
54 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ГОРНА КУЛА, . 0, *20 3072509 16.08.2021 07:30 10:00
55 1000434989 КМЕТСТВО С. ЛУЛИЧКА, . 0, *57 3071942 16.08.2021 07:30 10:00
56 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ГОРНА КУЛА МАХ. МЛАДОСТ С. ГОРНА КУЛА, . 0, УО Младост *40 3072519 16.08.2021 07:30 10:00
57 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ЗЛАТОЛИСТ, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, УЛ. КЕЦ 23 0, *35 3075650 16.08.2021 07:30 10:00
58 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ВРАНСКО, . 0, *153 3071951 16.08.2021 07:30 10:00
59 1000434989 СГРАДА - БИВШЕ ЧИТАЛИЩЕ С. ГОРНА КУЛА, . 0, *56 3076592 16.08.2021 07:30 10:00
60 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ЛУЛИЧКА, . 0, *23 3072511 16.08.2021 07:30 10:00
61 1000434989 У.О. С.ВРАНСКО МАХ. РЕЧНИЦИ С. ВРАНСКО, . 0, УО Речници *152 3071947 16.08.2021 07:30 10:00
62 1000434989 ПОМПА-КОВИЛ-БАРАЦИ С. ЗЛАТОЛИСТ, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, УЛ. КЕЦ 23 0, ВИК *33 4225988 16.08.2021 07:30 10:00
63 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ВРАНСКО, . 0, *68 3074309 16.08.2021 07:30 10:00
64 1000434989 КМЕТСТВО С. ВРАНСКО, . 0, *92 3074305 16.08.2021 07:30 10:00
65 1000434989 КМЕТСТВО С. ЧАЛ, . 0, *28 3069137 16.08.2021 07:30 10:00
66 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ЧАЛ 1 С. ЧАЛ, . 0, *23 3074685 16.08.2021 07:30 10:00
67 1000434989 ПОМПЕНА СТАНЦИЯ С. ЧЕРНООКИ, . 0, 0 4005284 16.08.2021 07:30 10:00
68 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ЧЕРНООКИ, . 0, *11 3072243 16.08.2021 07:30 10:00
69 1000434989 УЧИЛИЩЕ С. ЧЕРНООКИ, . 0, *5 3076593 16.08.2021 07:30 10:00
70 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ -ТП2 ПЕРУНИКА С. ПЕРУНИКА, . 0, *68 3069141 16.08.2021 07:30 10:00
71 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ДОБОРСКО, . 0, *6 3074684 16.08.2021 07:30 10:00
72 1000434989 РОДОПСКА КЪЩА-ВТОРИ ЕТАЖ С. ЧАЛ, . 0, 0* 4030095 16.08.2021 07:30 10:00
73 1000434989 КМЕТСТВО С. ТИНТЯВА, . 0, *2 3069150 16.08.2021 07:30 10:00
74 1000434989 КМЕТСТВО С. ПЕРУНИКА, . 0, *13 3068956 16.08.2021 07:30 10:00
75 1000434989 НП - изменение ПУП С. ПЕЛИН, . 0, Улици НП 4311885 16.08.2021 07:30 10:00
76 1000434989 КМЕТСТВО С. ЧЕРНООКИ, . 0, *29 3068957 16.08.2021 07:30 10:00
77 1000434989 ВОДОСНАБДЯВАНЕ С. БАГРИЛЦИ, УЛ. . 0, НП 4445233 16.08.2021 07:30 10:00
78 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ПЕЛИН, . 0, *38 3072928 16.08.2021 07:30 10:00
79 1000434989 УО-МТТ-МАХ. МАМУЛКА С. ПЕРУНИКА, . 0, УО 4257662 16.08.2021 07:30 10:00
80 1000434989 НП-кметство С. ПЕЛИН, УЛ. . 0, УПИ 1, кв.4 НП 4410487 16.08.2021 07:30 10:00
81 1000434989 НП - ПУП С. ЧАЛ, УЛ. . 0, НП 4449398 16.08.2021 07:30 10:00
82 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ПЕРУНИКА, . 0, *7 3072241 16.08.2021 07:30 10:00
83 1000434989 КМЕТСТВО С. БАГРИЛЦИ, . 0, *17 3068954 16.08.2021 07:30 10:00
84 1000434989 С.ЧАЛ- ТП 2 С. ЧАЛ, . 0, 0 4005302 16.08.2021 07:30 10:00
85 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ТИНТЯВА, . 0, *14 3077561 16.08.2021 07:30 10:00
86 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ЧЕРНООКИ, . 0, *21 3072244 16.08.2021 07:30 10:00
87 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. БАГРИЛЦИ, . 0, *34 3072009 16.08.2021 07:30 10:00
88 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ЕГРЕК, . 0, *96 3067784 16.08.2021 07:30 10:00
89 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ЕГРЕК, . 0, *95 3067785 16.08.2021 07:30 10:00
90 1000434989 РЕТРАНСЛАТОР С. ЕГРЕК, . 0, *97 3072184 16.08.2021 07:30 10:00
91 1000434989 КМЕТСТВО С. ГОЛЯМ ДЕВЕСИЛ, . 0, *186 3067779 16.08.2021 07:30 10:00
92 1000434989 УЛИЧНО ОСВ. ТП КАЧУЛКА С. КАЧУЛКА, . 0, *6 3076595 16.08.2021 07:30 10:00
93 1000434989 учителски блок С. ЧЕРНИЧЕВО, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, УЛ. . 0, 7 3017776 16.08.2021 07:30 10:00
94 1000434989 КМЕТСТВО С. ЕГРЕК, . 0, *25 3067786 16.08.2021 07:30 10:00
95 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. СТРАЖЕЦ, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, . 0, 0 4005295 16.08.2021 07:30 10:00
96 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. МАЛЪК ДЕВЕСИЛ, . 0, *123 3067775 16.08.2021 07:30 10:00
97 1000434989 КМЕТСТВО С. ДЕВЕСИЛОВО, . 0, *16 3067781 16.08.2021 07:30 10:00
98 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ТП-2 С. ДЕВЕСИЛОВО, . 0, *44 3072248 16.08.2021 07:30 10:00
99 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ДЕВЕСИЛОВО, . 0, *90 3067724 16.08.2021 07:30 10:00
100 1000434989 УО ТП БЛАГУН С. БЛАГУН, . 0, *42 3072197 16.08.2021 07:30 10:00
101 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. МАЛЪК ДЕВЕСИЛ, . 0, *35 3067776 16.08.2021 07:30 10:00
102 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ МАХ. ПОПИНА С. МАЛЪК ДЕВЕСИЛ, . 00, *124 3067771 16.08.2021 07:30 10:00
103 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ГОЛЯМ ДЕВЕСИЛ, . 0, *121 3067725 16.08.2021 07:30 10:00
104 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ЧЕРНИЧЕВО, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, УЛ. . 0, *25 3069147 16.08.2021 07:30 10:00
105 1000434989 КМЕТСТВО С. БЛАГУН, . 0, 14** 4058826 16.08.2021 07:30 10:00
106 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. МАЛЪК ДЕВЕСИЛ, . 0, *33 3067777 16.08.2021 07:30 10:00
107 1000434989 УО МТП ПАМЕТНИКА С. ГОЛЯМ ДЕВЕСИЛ, . 0, *444 4032076 16.08.2021 07:30 10:00
108 1000434989 КМЕТСТВО С. МАЛЪК ДЕВЕСИЛ, . 0, *32 3072527 16.08.2021 07:30 10:00
109 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ГОРНИ ЮРУЦИ, . 0, *33 3071939 16.08.2021 07:30 10:00
110 1000434989 НП,РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ ВОДОПРОВОДИ НП С. ЕГРЕК, . 0, НП 4368184 16.08.2021 07:30 10:00
111 1000434989 КМЕТСТВО С. ГОРНИ ЮРУЦИ, . 0, *25 3073410 16.08.2021 07:30 10:00
112 1000434989 ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ С. ЕГРЕК, . 0, *0 4045266 16.08.2021 07:30 10:00
113 1000434989 стопански С. ЧЕРНИЧЕВО, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, УЛ. . 0, *190 3022288 16.08.2021 07:30 10:00
114 1000434989 НП С. КОВИЛ, . 0, В и К НП 4221925 16.08.2021 07:30 10:00
115 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. КОВИЛ, . 0, *8 3072500 16.08.2021 07:30 10:00
116 1000434989 КМЕТСТВО С. КОВИЛ, . 0, *27 3071940 16.08.2021 07:30 10:00
117 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. АВРЕН, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, . 0, *203 3067723 17.08.2021 13:00 16:00
118 1000434989 стопански С. АВРЕН, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, . 0, *73 3018499 17.08.2021 13:00 16:00
119 1000434989 стопански С. АВРЕН, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, . 0, *221 3023117 17.08.2021 13:00 16:00
120 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. АВРЕН, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, . 0, *61 3067722 17.08.2021 13:00 16:00
121 1000434989 КМЕТСТВО С. АВРЕН, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, . 0, *151 3067782 17.08.2021 13:00 16:00
122 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ МТП АВРЕН-3 С. АВРЕН, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, . 0, *126 3072523 17.08.2021 13:00 16:00
123 1000434989 БИВША ЗДРАВНА СЛУЖБА С. АВРЕН, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, . 0, *94 3018497 17.08.2021 13:00 16:00
124 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ МАХ. ПОПИНА С. МАЛЪК ДЕВЕСИЛ, . 00, *124 3067771 18.08.2021 09:00 12:00
125 1000434989 КМЕТСТВО С. ЕГРЕК, . 0, *25 3067786 18.08.2021 09:00 12:00
126 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ДЕВЕСИЛОВО, . 0, *90 3067724 18.08.2021 09:00 12:00
127 1000434989 КМЕТСТВО С. ДЕВЕСИЛОВО, . 0, *16 3067781 18.08.2021 09:00 12:00
128 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ ТП-2 С. ДЕВЕСИЛОВО, . 0, *44 3072248 18.08.2021 09:00 12:00
129 1000434989 НП,РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪНШНИ И ВЪТРЕШНИ ВОДОПРОВОДИ НП С. ЕГРЕК, . 0, НП 4368184 18.08.2021 09:00 12:00
130 1000434989 УО МТП ПАМЕТНИКА С. ГОЛЯМ ДЕВЕСИЛ, . 0, *444 4032076 18.08.2021 09:00 12:00
131 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ГОЛЯМ ДЕВЕСИЛ, . 0, *121 3067725 18.08.2021 09:00 12:00
132 1000434989 КМЕТСТВО С. ГОЛЯМ ДЕВЕСИЛ, . 0, *186 3067779 18.08.2021 09:00 12:00
133 1000434989 КМЕТСТВО С. МАЛЪК ДЕВЕСИЛ, . 0, *32 3072527 18.08.2021 09:00 12:00
134 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. МАЛЪК ДЕВЕСИЛ, . 0, *35 3067776 18.08.2021 09:00 12:00
135 1000434989 РЕТРАНСЛАТОР С. ЕГРЕК, . 0, *97 3072184 18.08.2021 09:00 12:00
136 1000434989 ПРЕЧИСТВАТЕЛНА СТАНЦИЯ С. ЕГРЕК, . 0, *0 4045266 18.08.2021 09:00 12:00
137 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ЕГРЕК, . 0, *95 3067785 18.08.2021 09:00 12:00
138 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. МАЛЪК ДЕВЕСИЛ, . 0, *123 3067775 18.08.2021 09:00 12:00
139 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ЕГРЕК, . 0, *96 3067784 18.08.2021 09:00 12:00
140 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. МАЛЪК ДЕВЕСИЛ, . 0, *33 3067777 18.08.2021 09:00 12:00
141 1000434989 стопански С. ЧЕРНИЧЕВО, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, УЛ. . 0, *190 3022288 18.08.2021 13:00 16:00
142 1000434989 УО ТП БЛАГУН С. БЛАГУН, . 0, *42 3072197 18.08.2021 13:00 16:00
143 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ГОРНИ ЮРУЦИ, . 0, *33 3071939 18.08.2021 13:00 16:00
144 1000434989 КМЕТСТВО С. ГОРНИ ЮРУЦИ, . 0, *25 3073410 18.08.2021 13:00 16:00
145 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ДОЛНИ ЮРУЦИ, . 0, УО 4184029 18.08.2021 13:00 16:00
146 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. СТРАЖЕЦ, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, . 0, 0 4005295 18.08.2021 13:00 16:00
147 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ЧЕРНИЧЕВО, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, УЛ. . 0, *25 3069147 18.08.2021 13:00 16:00
148 1000434989 учителски блок С. ЧЕРНИЧЕВО, ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, УЛ. . 0, 7 3017776 18.08.2021 13:00 16:00
149 1000434989 КМЕТСТВО С. БЛАГУН, . 0, 14** 4058826 18.08.2021 13:00 16:00
150 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ПОТОЧНИЦА, . 0, *58 3067711 19.08.2021 13:00 16:00
151 1000434989 УЛИЧНО ВЪЗЛОВА С-ЦИЯ С. ПОТОЧНИЦА, . 0, *122 3067721 19.08.2021 13:00 16:00
152 1000434989 КАНЦЕЛАРИЯ 2-РИ ЕТАЖ С. ПОТОЧНИЦА, . 0, *84 3072004 19.08.2021 13:00 16:00
153 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ПОТОЧНИЦА, . 0, *60 3067709 19.08.2021 13:00 16:00
154 1000434989 УЛИЧНО ПОТОЧНИЦА 2 С. ПОТОЧНИЦА, . 2, 3067712 19.08.2021 13:00 16:00
155 1000434989 ГОСТНА С. ПОТОЧНИЦА, . 0, *119 3072455 19.08.2021 13:00 16:00
156 1000434989 УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ С. ПОТОЧНИЦА, . 0, *230 3067710 19.08.2021 13:00 16:00
 
При въпроси касаещи поддръжка на мрежата и липса на захранване, можете да се свържете с нас на сервизен телефон 0700 1 0007, 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.


С уважение,

Електроразпределение Юг ЕАД
4000, Пловдив,
ул. Хр. Г. Данов 37

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 13 Август 2021
  • Посещения: 67

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: