Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Общинска админидстрация - Крумовград

Общинска админидстрация - Крумовград

 

СЪОБЩАВА

На заинтересованата общественост, че е постъпило уведомление за инвестиционно намерение от Илия Сотиров Илиев – областен управител на област Кърджали, гр. Кърджали, бул. „България” №41, за реализирането на обект: „Подобряване на проводимостта на р. Крумовица, съгласно чл.140 от Закона за водите, извън урбанизираната територия на гр. Крумовград и възстановяване на отнесените участъци от земно насипните диги” в поземлени имоти с идентификатори 39970.10.37, 39970.502.2, 39970.502.1, и имоти с №029017 и № 029016 в землището на с. Вранско, ЕКАТТЕ 12190, находящи се в речното корито на р. Крумовица, община Крумовград.

От общинска администрация Крумовград

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 30 Май 2016
  • Посещения: 988

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: