Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

  • Начало

Община Крумовград СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица

СЪОБЩЕНИЕ  

                                                                         

На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Крумовград СЪОБЩАВА на заинтересованите граждани и юридически лица,  че по заявление с вх. № 94-М-385/23.06.2021г. е издадена заповед № КО – 631 от 26.07.2021год. на Кмета на община Крумовград за одобряване на техническо задание за проектиране  и  разрешено  изработването на проект за ПУП – План за регулация за поземлени имоти с идентификатори 57248.17.65, 57248.17.68, 57248.17.85, 57248.17.86 и 57248.17.87  с начин на трайно ползване „За база за селскостопанска или горскостопанска техника“  по КК и КР на землище село Полковник Желязово, община Крумовград, област Кърджали одобрени със заповед № РД-18-324/13.09.2017год на Изпълнителния Директор на АГКК.

                                                                               

Дирекция  “ТРБ”

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 28 Юли 2021
  • Посещения: 321

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме: