Информацията, която не откривате в новия сайт може да намерите на https://arhiv.krumovgrad.bg. Благодарим ви за разбирането.

Покана зо партиите и коалициите за участие в консултациите при кмета на общината за съставите на СИК

ДО  

ПАРТИИ  И  КОАЛИЦИИ:

Коалиция „ГЕРБ-СДС“ 

Партия  „Има такъв народ“

Коалиция  „БСП за България“

Партия  „ДПС“

Коалиция  „Демократична България – обединение“

Коалиция  „Изправи се! Мутри вън!“

П О К А Н А

            Относно: Провеждане на консултации за определяне на съставите  на СИК на територията на община Крумовград,  във връзка с насрочените с  Указ № 130 от 10.05.2021 г.  на Президента на Републиката    избори за Народно събрание на 11 юли 2021 г.

На основание чл. 91 от Изборния кодекс и решение № 124-НС от  26 май 2021 г. на ЦИК - София,  Ви каня на 02.06.2021 г. (сряда) от 14.00 часа в залата № 1 на първия етаж  на  Общинска администрация Крумовград с адрес: гр. Крумовград, пл. „България“, №5, или Ваш представител, упълномощен от   централното  ръководство на политическата партия или коалиция за провеждане   на консултации за определяне на съставите  на  секционните избирателни комисии (СИК) на територията на община Крумовград.

При консултациите участващите партии и коалиции представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 10.05.2021 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 45-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя пълномощно, подписано от представляващите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в буква „а“.

Горепосочените документи, изискуеми по Изборния кодекс, остават  като неразделна част от протокола на консултациите  и се  изпращат с  предложението  на   Кмета   на общината  до Районната избирателна комисия.

В консултациите могат да участват и други партии и коалиции.

КМЕТ НА ОБЩИНА      КРУМОВГРАД

Себихан Мехмед                                                         

 

Тагове: Съобщения

  • Публикувана на 28 Май 2021
  • Посещения: 555

Намерете ни във Facebook

 

За връзка с община Крумовград

Logo Footer

гр. Крумовград п.к. 6900,
пл. България №5
ЕИК: 000235913
За връзка с община Крумовград

minkrum@krumovgrad.bg

тел: 03641 / 20 10, 20 11, Вътрешен 163
факс: 03641 / 70 24
Работно време: 8.00 - 17.00
Дежурни по ОСС в Община Крумовград: 03641 / 20-00,
мобилен: 0886073399

 

Къде се намираме:

kg map